مهاجرت به انگلیس از طریق استارتاپ

مهاجرت به انگلیس

ابراز نگرانی ترودو درباره وضعیت زبان فرانسه در کبک

ابراز نگرانی ترودو درباره وضعیت زبان فرانسه در کبک

جاستین ترودو، نخست وزیر کانادا، در این رابطه ابراز کرد: موکد اعلام می‌کنم که کاملا با وزیر قبلی کبک و مردم کبک در مورد افول زبان فرانسه موافق هستم.》
او در جواب یک خبرنگار در مورد صحبت‌های او از زبان های رسمی گفت:《برای دوزبانه ماندن کشور کانادا،لازم است کبک بهترین استان فرانسوی زبان باشد.》
《به همین علت ما به دنبال به روز رسانی لایحه ی مصوب درباره زبان های رسمی هستیم. مقرراتی برای محافظت از زبان فرانسه در سراسر کشور از جمله کبک وضع خواهد شد.》

Add comment