افتتاح مرکز خدمات فوری و مراقبت های اولیه در شمال ونکوور

اخبار کانادا

افتتاح مرکز خدمات فوری و مراقبت های اولیه در شمال ونکوور

افتتاح مرکز خدمات فوری و مراقبت های اولیه در شمال ونکوور

به عنوان بخشی از استراتژی استان برای ارائه خدمات درمانی سریعتر و بهتر به ساکنان، یک مرکز خدمات فوری و مراقبت های اولیه در شمال ونکوور افتتاح شده است.
مرکز بهداشت ساحلی ونکوور در بیانیه ای اظهار داشت:” این مرکز مراقبت های اولیه ونکوور شمالی برای خدمت رسانی ۲۴ ساعته به افرادی است که باید به پزشک معالج مراجعه کنند، اما نیازی به فوریت های اورژانس ندارند.
این مرکز، هفت روز هفته و در تمام سال با پرسنل کامل، اعم از پزشکان عمومی، پرستاران و مددکاران اجتماعی فعالیت خواهد کرد.
خدمات این مرکز برای افراد ساکن در ساحل شمالی، از جمله ساکنین در ونکوور شمالی، ونکوور غربی و جزیره بوون می باشد.
وزیر بهداشت، ادرین دیکس، در بیانیه ای گفت: “دولت، سیستم مراقبت های بهداشتی را تقویت می کند تا مردم بتوانند خدمات بهتری دریافت کنند.”

Add comment