مهاجرت به انگلیس از طریق استارتاپ

مهاجرت به انگلیس

افزایش دما در کریسمس

افزایش دما در کریسمس

دمای هوای در مناطقی از کانادا در ایام تعطیلات کریسمس و باکسینگ دی افزایش پیدا خواهد کرد. آرزوی کریسمس برفی بار دیگر برای ساکنان ساحل شرقی کانادا بار دیگر تحقق پیدا نکرد، زیرا دمای هوا و رطوبت در این مناطق بالا امسال نیز بالا خواهد‌بود.

بر‌اساس پیش بینی هواشناسی، یک سیستم کم فشار در سراسر استان کبک جریان دارد که باعث بالا رفتن دمای هوا می‌شود. پیش بینی شده رکورد دمای هوا در کریسمس و باکسینگ دی در مناطق شرقی استان کبک و حوزه آتلانتیک کانادا شکسته شود.

Add comment