اقامت کانادا

بعد از آن که موفق به اخذ اقامت دائم کانادا شوید . . .

اقامت کانادا

آیا پس از اخذ اقامت دائم ملزم به زندگی در کانادا هستم؟

کسی که موفق به اخذ  اقامت کانادا شده است، برای زندگی در کانادا اجباری ندارد بلکه اختیار زندگی، کار و یا تحصیل در کانادا را دارد. بنابراین ناچار نیست در کانادا بماند.

اما در صورتی که بخواهد این اقامت همواره تمدید شود و هیچ گاه باطل نشود، باید از هر دوره ی 5 ساله ی اقامت دائم خود، حداقل 2 سال در کانادا حضور فیزیکی داشته باشد.

البته اگر فردی در یک دوره ی 6 ساله ی اقامت دائم در کانادا، حداقل 4 سال در کانادا حضور داشته باشد، واجد شرایط اخذ شهروندی کانادا است.

یعنی می تواند پاسپورت کانادایی داشته باشد و در واقع یک کانادایی محسوب شود و حتی حق رای دادن و بسیاری از حقوق دیگر یک شهروند کانادایی را نیز داشته باشد.

حقوق دارندگان اقامت کانادا

حقوق من به عنوان فردی دارای اقامت دائم کانادا چیست؟

شما به عنوان فردی که اقامت دائم کانادا را دارد حقوق و مسئولیت های بسیاری دارید.اگرچه شما همه ی امتیازاتی که یک شهروند کانادایی دارد را نخواهید داشت.

بنابراین، بسیار مهم است بدانید که چه حقوقی دارید و چه حقوقی ندارید.

 

شما به عنوان شهروندی که اقامت کانادا را دارد، می توانید:

 • بیشتر مزایایی که یک شهروند کانادایی دارد را دریافت کنید. مثل پوشش خدمات درمانی کانادا و دریافت کمک مالی از OSAP.
 • به هر مدرسه، کالج کانادایی یا دانشگاهی که می خواهید مراجعه کنید.
 • در هر جای کانادا که می خواهید کار و زندگی کنید.
 • درخواست شهروندی کانادا را بدهید.
 • تحت قانون کانادایی و لیست حقوق و آزادی های کانادایی مورد محافظت قرار گیرید.
 • شما باید مالیات پرداخت کنید و کلیه ی قوانین در سطح فدرال، استانی و شهرداری را رعایت کنید.

 

به عنوان فردی که اقامت دائم کانادا را دارد شما نمی توانید:

 • رای بدهید یا دفتر سیاسی تاسیس کنید.
 • مشاغلی داشته باشید که درجه ی امنیتی بالایی دارند.
 • اگر به شما گفته شود که به دلیل ارتکاب به یک جرم باید کانادا را ترک کنید، در کانادا بمانید.
 • اقامت دائم به شما اجازه می دهد در کانادا زندگی کنید، اما از جهت بیرون ماندن از کانادا یک محدودیت زمانی دارید. برای حفظ کردن اقامت دائمتان شما باید حداقل دو سال از این پنج سال اقامتتان را در کانادا زندگی کنید.
 • شما ممکن است وضعیت اقامت دائمتان را از دست بدهید
 • دلایل زیادی وجود دارند که می توانند منجر به از دست دادن اقامت دائمتان بشوند
 • اگر تعهدات اقامت دائم خود را رعایت نکنید آن را از دست خواهید داد. به طور مثال اگر بیش از سه سال از پنج سال اقامتتان را در خارج از کانادا زندگی کنید.
 • اگر مرتکب یک جرم جدی بشوید اقامت دائمتان را از دست خواهید داد و از کانادا اخراج خواهید شد.
 • و در آخر در صورتی که شهروند کانادا بشوید، اقامت دائمتان را از دست خواهید داد (که قطعا دیگر به آن نیازی نخواهید داشت).

 

کارت اقامت دائم کانادا

اگر شما و خانواده تان بخواهید به سفر بروید، کارت اقامت دائم اثبات رسمی وضعیت اقامت دائم شما است.

این کارت اقامت کانادا جیبی پلاستیکی برای هر فردی که اقامت دائم کانادا را دارد و می خواهد وارد کانادا شود صادر می شود.

در صورتی که شما به خارج از کانادا سفر کنید، برای بازگشت به کانادا به این کارت نیاز خواهید داشت. اگر قصد دارید که هرگز کانادا را ترک نکنید، نیازی به این کارت ندارید.

شرایط لازم برای تمدید اقامت کانادا

بعد از آن که موفق به اخذ اقامت کانادا شدید، ترجیحا زمانی که 6 ماه به انقضای کارت اقامت  باقی مانده است، باید اقدام به تمدید اقامت خود بکنید. برای آن که بتوانید این کار را انجام دهید باید واجد شرایط زیر باشید:

 • دارای اقامت کانادا باشید
 • به صورت فیزیکی در کانادا حضور داشته باشید
 • حداقل اقامت لازم در کانادا را داشته باشید (در طی 5 سال اقامت شما حداقل 730 روز در کانادا حضور فیزیکی داشته باشید). کودکان مشمول این قانون نیستند.
 • تحت دستور اخراج نباشید
 • شهروند کانادا نباشید
 • محکوم به یک جرم مربوط به سوء استفاده از مجوز اقامت نباشید.

 

در صورتی که فرزندی در خارج از خاک کانادا از والدینی با اقامت کانادا متولد شود، چه وضعیتی از لحاظ اقامتی خواهد داشت؟

در چنین شرایطی این کودک برای ورود به کانادا نیاز به TRV خواهد داشت که گرفتن آن کار چندان ساده ای هم نیست. شما برای آن که برای فرزندتان اقامت دائم بگیرید،

لازم است به عنوان فردی که اقامت کانادا را دارد اسپانسر او شوید و درخواست مربوطه را ارسال کنید. می توانید از این لینک برای انجام مراحل کار و ارسال درخواست استفاده کنید.

اما با تغییر قوانین، کودکانی که بعد از February 14, 1977 در خاک کانادا متولد شده اند، به محض تولد شهروند کانادا خواهد بود.

 

تغییرات خانوادگی بعد از درخواست ویزا

متقاضیانی که درخواست ویزای مهاجرتی کانادایی داده اند و پس از آن تغییراتی در وضعیت خانوادگیشان شامل همسر و یا فرزند وابسته ایجاد شده است، باید اداره ی مهاجرت کانادا را مطلع کنند.

رایج ترین این اتفاقات:

•    ازدواج

در صورتی که فرد بعد از ارسال درخواست ویزای مهاجرتی و قبل از صدور آن، ازدواج کند همسر جدید باید شامل درخواست ویزا شود و بنابراین باید تست های پزشکی را انجام دهد و مدارک مربوطه شامل فرم های درخواست، سند ازدواج، عدم سوء پیشینه و هزینه های دولتی را ارسال کند.

بسته به مرحله ای که کار شما پیش از ازدواج در آن قرار داشته، ارسال درخواست برای همسر ممکن است پرونده تان را حداقل به مدت 5 ماه به تاخیر بیاندازد.

در صورتی که ازدواج پس از صدور ویزا و قبل از ورود متقاضی به کانادا رخ دهد، ویزای مهاجرتی کانادایی باید به اداره ی مهاجرت کانادا برگردانده شود و یک درخواست اقامت دائم مجدد ارسال شود.

•    فرزندان

در مورد فرزند نیز وضعیتی که پیش خواهد آمد مشابه همسر خواهد بود.

 

حفظ اقامت کانادا

افرادی که اقامت دائم کانادا را دارند برای حفظ این وضعیت محدودیت هایی از لحاظ اقامتی دارند. در هر دوره ی 5 ساله از اقامت دائم، تعداد “روزهای اقامت” فرد در کانادا باید در مجموع به 2 سال برسد. “روزهای اقامت” به طور کلی فقط شامل روزهایی است که فرد در کانادا حضور فیزیکی داشته باشد.

اما در حالات زیر استثنائا روزهایی که فرد خارج از کانادا بوده است نیز جزء روزهای اقامتی شمرده می شوند:

•    در حالتی که فرد به همراه همسرش که شهروند کانادا است، خارج از کانادا باشد.

•    در صورتی که کودک بوده و به همراه والدینش خارج از کانادا باشد.

•    در حالتی که به صورت تمام وقت تحت استخدام سرویس های عمومی کانادا و یا سرمایه گذاری کانادایی باشد.

•    همسر و یا کودک تحت سرپرستی فردی باشد که به صورت تمام وقت تحت استخدام سرویس های عمومی کانادا و یا سرمایه گذاری کانادایی باشد و همراه با او این مدت را خارج از کانادا باشد.

 

2 درخواست اقامت برای یک متقاضی

ممکن است یک متقاضی بخواهد به صورت همزمان برای اقامت چه بصورت دائم و چه موقت درخواست دهد که در این صورت باید قصد خود را برای اقامت در کانادا به صورت همزمان دائم و موقت نشان دهد!

گرچه در نگاه اول این دو موضوع در کنار هم متناقض به نظر می آیند، اما در واقع این کار ممکن است. به طور مثال سناریوی زیر را تجسم کنید:

 • فردی درخواست ویزای مهاجرتی کانادا را می دهد. قبل از دریافت ویزای مهاجرتی، متقاضی می خواهد از کانادا دیدار کند بنابراین درخواست ویزای اقامت موقت (TRV) می دهد. در حالتی که فرد قصد دارد بعد از انقضای ویزای موقتش کانادا را ترک کند، این ویزا کاملا قابل دستیابی است.
 • متقاضیانی که درخواست اقامت آنها در کانادا در حال بررسی است، می توانند درخواست ویزای اقامت موقت دهند. در این شرایط فرد باید هدف توجیه کننده ای برای ورود به کانادا داشته باشد، بعد از انقضای ویزای موقتش آمادگی خروج از کشور کانادا را داشته باشد، و این را بداند که در صورت صدور ویزای مهاجرتی باید کانادا را ترک کند و بعد دوباره وارد کانادا شود تا رسما به عنوان شهروند دائم وارد خاک کانادا شده باشد.
 • درخواست ویزای اقامت موقت فردی که قبلا برای اقامت درخواست داده و هم اکنون در حال بررسی است، ممکن است با دقت بیشتری بررسی شود زیرا واضح است که این متقاضی قصد اقامت همیشگی در کانادا را دارد.

 

سوء پیشینه

متقاضیان ممکن است به دلیل ارتکاب به جرم در فرایند مهاجرت به کانادا رد شوند.

در صورتی در کانادا سوابق زیر را داشته باشد:

 1. به دلیل یک قانون شکنی قابل توجه در کانادا که به محکومیت کمتر از 10 سال منجر شود.
 2. به دلیل محکومیت به بیش از یک قانون شکنی جزئی در کانادا.

در صورتی که خارج از کانادا سوابق زیر را داشته باشد:

 1. خارج از کانادا مرتکب جرمی شود که محکومیت معادل آن جرم در کانادا به کمتر از 10 سال منجر شود.
 2. خارج از کانادا مرتکب بیش از یک جرمی شود که در کانادا جرائم جزئی تلقی می شوند.
 3. در خارج از کانادا مرتکب جرمی شود که در کانادا جرم ترکیبی تلقی می شود و به کمتر از 10 سال محکوم خواهد شد.
 4. در خارج از کانادا در جرائمی شرکت کند که معادل آن در کانادا منجر به سقف محکومیت حداقل 10 سال شود،نمی تواند به کانادا مهاجرت کند.

مسائل سوء پیشینه ی کیفری

افرادی که شرایط لازم برای مهاجرت به کانادا را از روش های مختلف اقامت دائم، کارگران موقت، تحصیلی، یا دیدار داشته اند و یا وابستگان آن ها در صورتی که طبق قوانین مهاجرتی کانادا سوء پیشینه داشته باشند، نمی توانند به کانادا مهاجرت کنند.

انواع مختلف جرم هایی که ممکن است برای ورود به کانادا مشکل ساز شوند:

 • بسته به اتفاقی که رخ داده است، جرم هایی مثل تخلفات رانندگی که بسیار کوچک به نظر می رسند نیز ممکن است منجر به رد شدنتان در فرایند مهاجرت شوند. شما باید قبل از اقدام بدانید که چه جرائمی ممکن است برای ورودتان به کانادا دردسرساز شود.
 • برخی از این جرم ها: سرقت، حمله، اعمال حاصل از مستی و یا بر هم زدن نظم، ممانعت از اجرای عدالت، مصرف ماری جوآنا کوکائین دراگ یا سایر مواد مخدر، و اخطار.
 • رانندگی در حال نوشیدن و یا در حال مستی نیز منجر به رد ورود شما به کانادا خواهد شد.