گروه مهاجرتی ادیسه
گروه مهاجرتی ادیسه

امتیاز بندی انتاریو

فهرست مطالب

جدول ۱:

سابقه مدیریت (مدیر عامل،جواز کسب،پروانه مطب )امتیاز
کمتر از ۲۰
۲-۴۱۳
۴-۵۱۹
بیشتر از ۵۲۵

جدول ۲:

تجربه بیزنسی خاص در ۵ سال گذشته
اگر بیزنسی داریدکه در دو سال گذشته هر سال ۲۰ درصد رشد داشته باشد.
اگر بیزنس صادرات محور دارید که ۲۰ درصد تولید خود را در دوسال گذشته صادر کرده است
مرتبط بودن بیزنس ایران با بیزنس اینده شما در انتاریو

جدول ۳:

داشتن تجارب بیزنسی خاصامتیاز
یکی از سه فاکتور بالا۱۵
دوتا ازسه فاکتور بالا۲۵
سه از سه فاکتور بالا۳۵

جدول ۴:

مدرک تحصیلی (معادل سازی WES)امتیاز
دیپلم و کمتر۰
فوق دیپلم۵
لیسانس به بالا۱۰

جدول ۵:

آیلتسصحبت کردننوشتنخواندنگوش دادنامتیاز
آیلتس متقاضی۴۴۳.۵۴.۵۵
آیلتس متقاضی۵۵۴۵۱۰

جدول ۶:

کل دارایی متقاضی و همسر (هزار دلار کانادا )امتیاز
کمتر از ۴۰۰۰
۴۰۰-۱۰۰۰۱۰
بیشتر از ۱۰۰۰۱۵

جدول ۷:

سرمایه گذاری مطابق بیزنس پلن (هزار دلار کانادا )امتیاز
کمتر از ۲۰۰۰
۲۰۰-۵۰۰۱۵
۵۰۰-۸۰۰۲۰
بیشتر از ۸۰۰۲۵

جدول ۸: اجباری برای کسانی که قصد

انعطاف پذیری با استانامتیاز
بازدید از استان در ۱ سال قبل از ثبت نام در لیست انتظار۶

امتیازهای مربوط به بیزنس پلن پیشنهادی:

جدول ۹:

مدل بیزینس پشنهادی در بیزنس پلنامتیاز
ضعیف۰
نسبتا خوب۷
خوب۱۵

جدول ۱۰:

تحقیق در مورد بازار بیزنس پیشنهادیامتیاز
غیر رضایت بخش۰
نسبتا خوب۷
خوب۱۵

جدول ۱۱:

صنایع کلیدی استان
هوا فضا
دفاع
خودرو
شیمی و بیو شیمی
تکنولوژی های کاهش آلودگی محیط زیست
تکنولوژی آب
خدمات مالی
خدمات بانکی
تکنولوژی مالی
تولید غذا و نوشیدنی
جنگلداری
اتوماسیون صنعتی و رباتیک
فناوری اطلاعات
هوش مصنوعی
رسانه دیجیتالی دو طرفه
تکنلوژی کوانتوم
علوم زیستی
تکنولوژی پزشکی
دارو
معدن
توریسم
صنایع کلیدی / اثر بخشی قابل توجه بیزنس در اقتصاد استانامتیاز
بیزنس در صنایع کلیدی نیاشد یا اثر بخشی قابل توجهی در اقتصاد استان نداشته باشد۰
بیزنس در صنایع کلیدی یاشد یا اثر بخشی قابل توجهی در اقتصاد استان داشته باشد۵
بیزنس در صنایع کلیدی یاشد و اثر بخشی قابل توجهی در اقتصاد استان داشته باشد۱۰

جدول ۱۲:

تشریح سرمایه گذاری در بیزنس پیشنهادیامتیاز
غیر رضایت بخش۰
نسبتا خوب۵
خوب۱۰

جدول ۱۳:

جدول ۱۴:

تعداد مشاغل تمام وقت ایجاد شده مطابق بیزنس پلنامتیاز
کمتر از ۱۰
۱۳
۲۳
۳۵
۴۵
بیشتر از ۵۷

جدول ۱۵:

ایجاد مشاغل با مهارت بالاامتیاز
بیزینس پیشنهادی فردی با مهارت بالا را استخدام نمی کند۰
بیزینس پیشنهادی یک نفر با مهارت بالا را استخدام می کند۵
بیزینس پیشنهادی دو نفر یا بیشتر با مهارت بالا را استخدام می کند۷
به کمک نیاز دارید؟