امتیاز بندی انتاریو

جدول امتیاز بندی انتاریو

امتیاز بندی انتاریو

جدول ۱:

سابقه مدیریت (مدیر عامل،جواز کسب،پروانه مطب ) امتیاز
کمتر از 2 0
2-4 13
4-5 19
بیشتر از 5 25

جدول ۲:

تجربه بیزنسی خاص در 5 سال گذشته
اگر بیزنسی داریدکه در دو سال گذشته هر سال 20 درصد رشد داشته باشد.
اگر بیزنس صادرات محور دارید که 20 درصد تولید خود را در دوسال گذشته صادر کرده است
مرتبط بودن بیزنس ایران با بیزنس اینده شما در انتاریو

جدول ۳:

داشتن تجارب بیزنسی خاص امتیاز
یکی از سه فاکتور بالا 15
دوتا ازسه فاکتور بالا 25
سه از سه فاکتور بالا 35

جدول ۴:

مدرک تحصیلی (معادل سازی WES) امتیاز
دیپلم و کمتر 0
فوق دیپلم 5
لیسانس به بالا 10

جدول ۵:

آیلتس صحبت کردن نوشتن خواندن گوش دادن امتیاز
آیلتس متقاضی 4 4 3.5 4.5 5
آیلتس متقاضی 5 5 4 5 10

جدول ۶:

کل دارایی متقاضی و همسر (هزار دلار کانادا ) امتیاز
کمتر از 400 0
400-1000 10
بیشتر از 1000 15

جدول ۷:

سرمایه گذاری مطابق بیزنس پلن (هزار دلار کانادا ) امتیاز
کمتر از 200 0
200-500 15
500-800 20
بیشتر از 800 25

جدول ۸: اجباری برای کسانی که قصد

انعطاف پذیری با استان امتیاز
بازدید از استان در 1 سال قبل از ثبت نام در لیست انتظار 6

امتیازهای مربوط به بیزنس پلن پیشنهادی:

جدول ۹:

مدل بیزینس پشنهادی در بیزنس پلن امتیاز
ضعیف 0
نسبتا خوب 7
خوب 15

جدول ۱۰:

تحقیق در مورد بازار بیزنس پیشنهادی امتیاز
غیر رضایت بخش 0
نسبتا خوب 7
خوب 15

جدول ۱۱:

صنایع کلیدی استان
هوا فضا
دفاع
خودرو
شیمی و بیو شیمی
تکنولوژی های کاهش آلودگی محیط زیست
تکنولوژی آب
خدمات مالی
خدمات بانکی
تکنولوژی مالی
تولید غذا و نوشیدنی
جنگلداری
اتوماسیون صنعتی و رباتیک
فناوری اطلاعات
هوش مصنوعی
رسانه دیجیتالی دو طرفه
تکنلوژی کوانتوم
علوم زیستی
تکنولوژی پزشکی
دارو
معدن
توریسم
صنایع کلیدی / اثر بخشی قابل توجه بیزنس در اقتصاد استان امتیاز
بیزنس در صنایع کلیدی نیاشد یا اثر بخشی قابل توجهی در اقتصاد استان نداشته باشد 0
بیزنس در صنایع کلیدی یاشد یا اثر بخشی قابل توجهی در اقتصاد استان داشته باشد 5
بیزنس در صنایع کلیدی یاشد و اثر بخشی قابل توجهی در اقتصاد استان داشته باشد 10

جدول ۱۲:

تشریح سرمایه گذاری در بیزنس پیشنهادی امتیاز
غیر رضایت بخش 0
نسبتا خوب 5
خوب 10

جدول ۱۳:

جدول ۱۴:

تعداد مشاغل تمام وقت ایجاد شده مطابق بیزنس پلن امتیاز
کمتر از 1 0
1 3
2 3
3 5
4 5
بیشتر از 5 7

جدول ۱۵:

ایجاد مشاغل با مهارت بالا امتیاز
بیزینس پیشنهادی فردی با مهارت بالا را استخدام نمی کند 0
بیزینس پیشنهادی یک نفر با مهارت بالا را استخدام می کند 5
بیزینس پیشنهادی دو نفر یا بیشتر با مهارت بالا را استخدام می کند 7

Add comment