این آخرهفته آلبرتا سردترین نقطه روی زمین خواهد بود

اخبار کانادا

این آخرهفته آلبرتا سردترین نقطه روی زمین خواهد بود

این آخرهفته آلبرتا سردترین نقطه روی زمین خواهد بود

اگر در استان آلبرتا زندگی می کنید خبرهای بدی برایتان داریم، بر اساس گزارشات هواشناسی این آخر هفته آلبرتا سردترین مکان روی زمین خواهد شد. البته به خاطر شرایط جوی که طی هفته های گذشته داشتیم، انتظار هوای سرد آن هم به این زودی خیلی غیر محتمل نبود، ولی سرما تا به این اندازه شکه کننده است.
محیط زیست کانادا از صبح زود در حال انتشارخبربارش برف و طوفان زمستانی بود و حالا هم اعلام شده که هوای استان آلبرتا، حتی از قطب شمال و جنوب هم سردتر خواهد شد و دما به منفی 30 درجه خواهد رسید. البته فقط افت دما نیست که هوا را تا این حد سرد میکند، بلکه بادهای قوی و بارش بیشتر از 40 سانتی متر برف است، که اوضاع را وخیم خواهد کرد.
پس سعی کنید به هیچ وجه خانه را ترک نکنید و اگر مجبور شدید، گرم ترین لباس های خود را بپوشید.

Add comment