مهاجرت به انگلیس از طریق استارتاپ

مهاجرت به انگلیس

برنامه‌ریزی برای افزایش کمک هزینه برخی مشاغل آسیب دیده از کرونا در بریتیش کلمبیا

برنامه‌ریزی برای افزایش کمک هزینه برخی مشاغل آسیب دیده از کرونا در بریتیش کلمبیا

دولت استان بریتیش کلمبیا برای کمک به کسب و کارهای کوچک و متوسط آسیب دیده از کرونا، برنامه کمک هزینه برای احیای این مشاغل ​​را افزایش داده است. بر پابه این برنامه، کمک هزینه های 10 تا 30 هزار دلار، برای مشاغل این مشاغل مورد نظر است.

این کمک هزینه مشاغل خرد یا متوسطی را شامل می‌شود که از 2 تا 149 کارمند دارند، ساکن بریتیش کلمبیا باشند و حداقل 18 ماه فعال بوده‌اند. همینطور مشاغل تاثیر پذیرفته از پاندمی  COVID-19، مانند مشاغل گردشگری تا 45 هزار دلار کمک هزینه اضافی دریافت می‌کنند.

این برنامه تا 31 مارس 2021 و یا تا زمان تخصیص کامل بودجه، اجرا می‌شود.

Add comment