جدول امتیازبندی بریتیش‌کلمبیا

جداول امتیازبندی برنامه‌های استانی کانادا - بریتیش‌کلمبیا

جدول امتیازبندی بریتیش‌کلمبیا

جدول امتیازبندی بریتیش‌کلمبیا

سابقه ی کار

سابقه مدت فعالیت امتیاز
سابقه ی مالکیت و مدیریت یک بیزینس کمتر از 12 ماه 0
12 تا 24 ماه 4
25 تا 36 ماه 6
37 تا 48 ماه 12
49 تا 59 ماه 15
60 ماه یا بیشتر 20
سابقه ی مدیرارشد کمتر از 24 ماه 0
25 ماه تا 48 ماه 4
49 تا 59 ماه 8
60 ماه و  بیشتر از 60 ماه 12

میزان سرمایه گذاری

میزان سرمایه گذاری امتیاز
کمتر از 200 هزار دلار کانادا 0
بین 200 هزار دلار تا 399.999 هزار دلار کانادا 8
بین 400 هزار دلار تا 599,999 هزار دلار کانادا 10
بیشتر از یک میلیون دلار کانادا 30

 

تعداد شغل‌های ایجاد‌شده

تعداد مشاغل تمام وقت امتیاز
کمتر از 1 شغل 0
1 شغل 8
2 شغل 9
3 شغل 10
4 شغل 11
5 شغل 12
6 شغل 13
7-9 شغل 14

مالکیت کسب و کار

مالکیت مدت فعالیت امتیاز
مالکیت کسب و کار مالکیت 100 درصد کسب و کار کمتر از سه سال در پنج ساله اخیر 0
مالکیت 100 درصد کسب و کار بیشتر از سه سال در پنج سال اخیر 4

انطباق‌پذیری

بخش توضیح امتیاز
نمره‌زبان بدون نمره 0
 CLB 4 2
CLB 5 و بالاتر 4
میزان تحصیلات دیپلم
فوق دیپلم
2
لیسانس 5
سن کمتر از 25 0
25-34 4
35-44 8
45-54 6
55-64 4
سفر‌اکتشافی به بریتیش‌کلمبیا خیر 0
بله، 1 یا بیشتر از 1 سال قبل 1
بله، 1 یا کمتر از یک سال قبل 2
دارای سابقه ی کار، سابقه ی داشتن بیزینس یا تحصیل در کانادا خیر 0
حداقل به مدت 12 ماه ساکن کانادا بوده است. بله 8

موضوع بیزینس

موضوع بیزنس امتیاز
امکان پذیربودن آن از لحاظ تجاری حداکثر 30 امتیاز
قابل انتقال بودن مهارت ها حداکثر 20 امتیاز
منفعت اقتصادی حداکثر 30 امتیاز

جمعیت محل ایجاد بیزینس در بریتیش‌کلمبیا

جمعیت امتیاز
بیشتر از 500000 نفر 0
بین 200 هزار تا 500 هزار نفر 1
بین 100 هزار تا 200 هزار نفر 3
بین 70 هزار تا 100 هزار نفر 6
بین 60 هزار تا 70 هزار نفر 8
بین 35 هزار تا 60 هزار نفر 10
کمتر از 35 هزار نفر 12