گروه مهاجرتی ادیسه
گروه مهاجرتی ادیسه

جدول امتیازبندی منیتوبا

کارآفرینی استانی مانیتوبا

فهرست مطالب

سن

سنامتیاز
کمتر از ۲۱۰
۲۱ تا ۲۴۵
۲۵ تا ۲۹۱۰
۳۰ تا ۴۴۱۵
۴۵ تا ۴۹۵
۵۰ تا ۵۴۵
بیشتر از ۵۴ سال۰

شغل

شغلامتیاز
صاحب و مدیر‌بیزینس (مالکیت بیش از ۵۰%)۱۵
صاحب و مدیر‌بیزینس  (مالکیت بین ۲۰ تا ۵۰ %)۱۲
مدیر ارشد۱۰

تجربه‌کاری

سابقهامتیاز
۱۰ سال به بالا۱۵
بین ۶ تا ۱۰ سال۱۰
بین ۳ تا ۶ سال۵

میزان دارایی

داراییامتیاز
بالای ۲.۵ میلیون دلار۱۵
بین ۲ میلیون تا ۲.۵ میلیون دلار۱۴
بین ۱.۵ میلیون تا ۲ میلیون دلار۱۳
بین ۱ میلیون تا ۱.۵ میلیون دلار۱۲
بین ۵۰۰ هزار تا ۱ میلیون دلار۱۰
بین ۳۵۰ هزار تا ۵۰۰ هزار دلار۸

مهارت زبان

نمره CLB یا نمرات آزمونهای معادل با آن

امتیاز

بیشتر از ۶

۲۰

۴-۶

۱۵

کمتر از ۴

۰

انطباق‌پذیری

فاکتورهاامتیاز
سفراکتشافی به مدت ۵ روز کاری به منیتوبا و تحقیق‌مرتبط با بیزینسی که میخواهد راه بیاندازد را انجام داده باشد.۱۵
مهارت زبان همسر متقاضی (CLB 5 یا بالاتر)۱۰
یکی از اقوام نزدیک متقاضی در منیتوبا ساکن باشند۵
تحصیل فرزند‌متقاضی حداقل به مدت یک سال در یکی از مراکز‌آموزشی منیتوبا پس از سن ۱۷ سالگی۵
متقاضی یا همسر او یک دوره ی تحصیلی تمام وقت حداقل یک ساله را در یکی از دانشگاهها یا کالج‌ها در منیتوبا گذرانده باشند. این کار باید بعد از ۱۷ سالگی و با ویزا تحصیل معتبر انجام شود. یا
متقاضی و همسر او حداقل به مدت ۶ ماه در منیتوبا برای کار استخدام شده‌باشند
۵

به کمک نیاز دارید؟