جدول امتیازبندی منیتوبا

جداول امتیازبندی برنامه‌های استانی کانادا - منیتوبا

جدول امتیازبندی منیتوبا

جدول امتیازبندی منیتوبا

سن

سن امتیاز
کمتر از 21 0
21 تا 24 5
25 تا 29 10
30 تا 44 15
45 تا 49 5
50 تا 54 5
بیشتر از 54 سال 0

شغل

شغل امتیاز
صاحب و مدیر‌بیزینس (مالکیت بیش از 50%) 15
صاحب و مدیر‌بیزینس  (مالکیت بین 20 تا 50 %) 12
مدیر ارشد 10

تجربه‌کاری

سابقه امتیاز
10 سال به بالا 15
بین 6 تا 10 سال 10
بین 3 تا 6 سال 5

میزان دارایی

دارایی امتیاز
بالای 2.5 میلیون دلار 15
بین 2 میلیون تا 2.5 میلیون دلار 14
بین 1.5 میلیون تا 2 میلیون دلار 13
بین 1 میلیون تا 1.5 میلیون دلار 12
بین 500 هزار تا 1 میلیون دلار 10
بین 350 هزار تا 500 هزار دلار 8

مهارت زبان

نمره CLB یا نمرات آزمونهای معادل با آن

امتیاز

بیشتر از 6

20

4-6

15

کمتر از 4

0

انطباق‌پذیری

فاکتورها امتیاز
سفراکتشافی به مدت 5 روز کاری به منیتوبا و تحقیق‌مرتبط با بیزینسی که میخواهد راه بیاندازد را انجام داده باشد. 15
مهارت زبان همسر متقاضی (CLB 5 یا بالاتر) 10
یکی از اقوام نزدیک متقاضی در منیتوبا ساکن باشند 5
تحصیل فرزند‌متقاضی حداقل به مدت یک سال در یکی از مراکز‌آموزشی منیتوبا پس از سن 17 سالگی 5
متقاضی یا همسر او یک دوره ی تحصیلی تمام وقت حداقل یک ساله را در یکی از دانشگاهها یا کالج‌ها در منیتوبا گذرانده باشند. این کار باید بعد از 17 سالگی و با ویزا تحصیل معتبر انجام شود. یا
متقاضی و همسر او حداقل به مدت 6 ماه در منیتوبا برای کار استخدام شده‌باشند
5