جزیره‌ای که تعداد گوزن‌هایش بیشتر از تعداد آدم‌هاست

مقالات کانادا

جزیره‌ای که تعداد گوزن‌هایش بیشتر از تعداد آدم‌هاست

جزیره‌ای که تعداد گوزن‌هایش بیشتر از تعداد آدم‌هاست

پیداکردن جایی که تعداد یک گونه‌ی حیوانی در آن بیشتر از تعداد آدم‌ها باشد چیز معمولی نیست. اما جزیره‌ای به نام آنتیکاستی در کبک وجود دارد که در آن تعداد گوزن‌ها بیشتر از تعداد انسان‌هاست! وقتی اروپایی‌هایی به این جزیره رسیدند تنها ۷ گونه پستاندار در این جزیره می‌زیست اما در سالهای 1896 و 1897 یک تاجر فرانسوی که مالکیت جزیره را داشت، گونه‌های دیگری را نیز به این جزیره آورد که این گونه‌ها شامل 220 گوزن می‌شدند. از بین حیوانات آورده شده به این جزیره، گوزن دم سفید به لحاظ تولید مثل و بقا، موفق‌ترین گونه بوده. در سال ۲۰۱۶ حدود 200 هزار گوزن از این نوع در جزیره‌ی آنتیکاستی بوده، حال آنکه تعداد افراد ساکن در جزیره تنها 218 نفر بوده.

Add comment