در کبک، رانندگان مجبور به استفاده از لاستیک های زمستانی هستند

اخبار کانادا

در این چند هفته گذشته رانندگان در کبک ملزم به تجهیز ماشین های خود به وسایل زمستانی بوده اند چراکه در غیر این صورت جریمه خواهند شد!
اکثر رانندگان کانادایی در فصل سرما از لاستیک های زمستانی استفاده می کنند ولی تنها استانی است که رانندگان را مجبور به انجام این کار می کند، کبک است.
رانندگانی که از اول دسامبر تا ۱۵ مارس لاستیک مناسب نداشته باشند، تا ۳۰۰ دلار جریمه می شوند.
اما نکته ی قابل توجه این است که میزان مرگ و میر در جاده ی استان هایی که قانون الزام نصب لاستیک زمستانی را ندارند هم كاهش یافته است.
مثلا میزان مرگ و میر در انتاریو به ازای هر وسیله نقلیه تقریباً مشابه آمار کبک است آن هم با وجود اینکه تنها ۷۰ درصد رانندگان در انتاریو از لاستیک های زمستانی استفاده می کنند.
بنابراین استفاده از لاستیک های زمستانی تنها عامل کاهش تصادفات نیست، بلکه رانندگان باید فضای بین وسایل نقلیه را افزایش و سرعت را کاهش دهند.

Add comment