ویدیو نحوه پیدا کردن سرمایه گذار در ویزای استارتاپ کانادا

در این فایل ویدیویی کارشناس مهاجرت نحوه پیدا کردن گروه های سرمایه گذار در ویزای استارتاپ کانادا را توضیح می دهد.

 

دریافت ویزای استارت اپ کانادا یک روش محبوب برای مهاجرت به کانادا و دریافت اقامت دائم این کشور است.

پیدا کردن یک گروه سرمایه گذار در ویزای استارتاپ مهم ترین قدم برای دریافت این ویزا است.

در واقع شما باید یک ایده تجاری داشته باشید و بتوانید یک گروه سرمایه گذار را در کشور کانادا قانع کنید که در ایده تجاری شما سرمایه گذاری کند.

گروه های سرمایه گذار در ویزای استارتاپ کانادا در صورتی که طرح متقاضیان ویزای استارتاپ را تایید کنند برای آنها یک نامه حمایت (letter of support) صادر خواهند کرد.

گروه های سرمایه گذار در ویزای استارتاپ کانادا سه دسته هستند:

1- صندوق های سرمایه گذاری خطر پذیر (Venture capital funds)   

2- گروه های سرمایه گذاری انجل (Angel investor groups)

3- اینکوبیتور های تجاری یا شتاب دهنده ها (Business incubators)

بیشتر ببینید:
ویدیو: توضیح کارشناس مهاجرت درباره ویزای استارتاپ کانادا

بیشتر بخوانید:
راهنمای جامع ویزای استارت اپ کانادا

برای دریافت مشاوره رایگان در خصوص نحوه پیدا کردن سرمایه گذار در ویزای استارتاپ و دیگر شرایط این برنامه مهاجرتی با کارشناسان ادیسه تماس بگیرید: تماس با کارشناس مهاجرت

 

 

 

 

خروج از نسخه موبایل