مهاجرت به کانادا ✈️ از طریق کشاورزی در ساسکاچوان 🚜

در این روش ابتدا یک سفر تحقیقی به استان ساسکاچوان انجام می دهید. سپس به صورت آنلاین اپلای می کنید و در صورت تایید شدن از استان نومینیشن میگیرید و می توانید برای دریافت اقامت دائم کانادا اقدام کنید.

 

متقاضیان مهاجرت به کانادا که قصد دارند از طریق کشاورزی در کانادا اقامت دائم این کشور را برای خود و خانواده خود دریافت کنند، باید از طریق برنامه کشاورزی ساسکاچوان اقدام کنند.

در ادامه توضیح می دهیم که برای خرید زمین کشاورزی در ساسکاچوان و راه اندازی مزرعه در این استان باید چه شرایطی داشته باشید:

راهنمای مطالعه نمایش

شرایط لازم برای مهاجرت به کانادا از طریق کشاورزی در ساسکاچوان 

1- اگر قصد مهاجرت به کانادا از طریق کشاورزی در ساسکاچوان را دارید، ارزش خالص دارایی های شما باید حداقل 500 هزار دلار کانادا باشد (باید اسناد مالی مربوطه را ارائه دهید که ادعای شما را ثابت کند).

2- در مرحله ای که درخواست شما برای برنامه کشاورزی ساسکاچوان در مرحله استانی تایید می شود، باید با استان یک قرارداد امضا کنید و  مبلغ 75 هزار دلار کانادا سپرده گذاری انجام دهید.

این مبلغ قابل برگشت است. یعنی اگر بتوانید عملیات راه اندازی مزرعه و کشاورزی در ساسکاچوان را فعالانه انجام دهید و مواردی که در قرارداد تعهد کرده اید را اجرا کنید این پول به شما بر گردانده می شود.

noticeتوجه کنید که اگر نتوانید طی دو سال تعهدات خود را اجرا کنید پول خود را پس نخواهید گرفت.

 

3- در برنامه کشاورزی ساساکاچوان شما باید یک بازدید اکتشافی حداقل پنج روزه از استان ساسکاچوان انجام دهید.

4- برای مهاجرت به کانادا از طریق کشاورزی در ساسکاچوان باید حداقل سه سال سابقه مالکیت، مدیریت و کار عملی کشاورزی داشته باشید.

5- باید درباره طرحی که برای کشاورزی در ساسکاچوان در نظر دارید یک پروپوزال ارائه دهید.

ideaطرح راه اندازی زمین کشاورزی در ساسکاچوان باید عملی، پویا، منطقی باشد و برای این استان یک فرصت تجاری محسوب شود.

6- باید حداقل 150 هزار دلار کانادا برای راه اندازی مزرعه کشاورزی در ساسکاچوان سرمایه گذاری کنید. توجه کنید این مبلغ جدا از هزینه ای است که برای اجاره یا خرید زمین کشاورزی در ساسکاچوان می پردازید.

7- برای مهاجرت به کانادا از طریق کشاورزی باید حداقل 55 امتیاز در جدول امتیاز بندی برنامه « مالک گرداننده مزرعه ساسکاچوان » به دست بیاورید.

جدول امتیاز بندی در برنامه کشاورزی ساسکاچوان

یکی از شرایط پذیرفته شدن در برنامه کشاورزی ساسکاچوان کسب حداقل 55 امتیاز است. شما بر اساس ده فاکتوری که در جدول زیر آمده ارزیابی می شوید و به شما یک امتیاز تعلق می گیرد.

اگر امتیاز شما به 55 نرسد واجد شرایط برای مهاجرت به کانادا از طریق کشاورزی در ساسکاچوان نیستید. جدول امتیاز بندی این برنامه به صورت زیر است:

فاکتور ها حداکثر امتیاز
بازدید از ساسکاچوان 15
تماسهای تجاری (دریافت مشاوره از ارائه دهنده خدمات حرفه ای تجاری / کشاورزی در ساسکاچوان) 20
توسعه بیزینس 20
مالکیت خانه در ساسکاچوان 10
زبان انگلیسی 15
زندگی خانواده یا بستگان در ساسکاچوان 10
تعهد 10
حداکثر امتیاز برنامه کشاورزی ساسکاچوان 100

 

در جدول های زیر می توانید جزئیات نحوه امتیاز دهی به هر فاکتور را ببینید و امتیاز خود را برای مهاجرت به کانادا از طریق کشاورزی در ساسکاچوان تخمین بزنید.

جدول امتیاز بندی بازدید اکتشافی در برنامه کشاورزی در ساسکاچوان

امتیاز
متقاضی سفر اکتشافی به ساسکاچوان را انجام نداده است. 0
متقاضی کمتر از 10 روز کاری از ساسکاچوان بازدید کرده و در یک یا چند سمینار تجاری مرتبط شرکت کرده و/یا با مخاطبین تجاری مربوط ملاقات کرده است. 10
متقاضی به مدت 10 روز کاری یا بیشتر از ساسکاچوان بازدید کرده است.
با مخاطبین تجاری مربوطه ملاقات کردهT درباره کشاورزی در ساسکاچوان تحقیقات با کیفیت انجام داده و در سمینارهای تجاری مرتبط شرکت کرده است.
15
حداکثر امتیاز در فاکتور بازدید اکتشافی 15

جدول امتیاز بندی تماس های تجاری در برنامه کشاورزی در ساسکاچوان

امتیاز
متقاضی هیچ تماسی با یک ارائه دهنده خدمات حرفه ای تجاری / کشاوری در ساسکاچون نداشته است. 0
متقاضی تماس کمی با ارائه دهنده خدمات حرفه ای  تجاری / کشاوری در ساسکاچون داشته است. 5
متقاضی از یک یا بیشتر از یک ارائه دهنده خدمات حرفه ای تجاری / کشاوری در ساسکاچون مشاوره عمومی دریافت کرده است. 10
متقاضی از یک یا بیشتر از یک ارائه دهنده خدمات  حرفه ای تجاری / کشاوری در ساسکاچون مشاوره کشاورزی دریافت کرده است. 15
متقاضی برای تسهیل تاسیس مزرعه در ساسکاچوان به یک یا بیشتر از یک ارائه دهنده خدمات حرفه ای تجاری / کشاوری در ساسکاچوان هزینه پرداخت می کند. 20
حداکثر امتیاز در فاکتور تماسهای تجاری 20

جدول امتیازبندی توسعه بیزینس در برنامه کشاورزی در ساسکاچوان

امتیاز
متقاضی هیچ دانشی درباره بیزینس کشاورزی مربوطه و فرصت های تجاری برای کشاورزی در ساسکاچوان ندارد. 0
متقاضی درباره بیزینس کشاورزی مربوطه و فرصت های تجاری برای کشاورزی در ساسکاچوان دانش پایه را دارد. 5
متقاضی یک یا چند دوره بیزینس کار آفرینی یا کشاورزی در ساسکاچوان را تکمیل کرده است یا تعهد مالی داده است که به محض ورود به ساسکاچوان یک دوره را تکمیل کند. 10
متقاضی دانش زیادی درباره بیزینس / کشاورزی مربوطه و فرصت های تجاری دارد و ارتباطات تجاری مرتبط برای کشاورزی در ساسکاچوان برقرار کرده است.
(برای مثال ارتباط با شرکای بالقوه، تامین کنندگان، خرده فروشان، بازاریابان، ارتباطات، منابع انسانی و غیره).
15
متقاضی برای تاسیس یک بیزینس تجاری کشاورزی در ساسکاچوان تعهد حقوقی یا مالی داده است. 20
حداکثر امتیاز در فاکتور توسعه بیزینس 20

جدول امتیازبندی مالکیت خانه در برنامه کشاورزی ساسکاچوان

امتیاز 
متقاضی برای خرید خانه شخصی در ساسکاچوان با یک مشاور املاک تماس نگرفته است. 0
متقاضی برای خرید خانه شخصی در ساسکاچوان با یک مشاور املاک تماس گرفته است. 5
متقاضی پیشنهادی برای یک خانه ارائه داده است. 6
متقاضی یک خانه در ساسکاچوان خریده است. 10
حداکثر امتیاز در فاکتور مالکیت خانه 10

جدول امتیازبندی مهارت زبان در برنامه کشاورزی ساسکاچوان

امتیاز
متقاضی هیچ مهارتی در زبان انگلیسی ندارد 0
متقاضی مهارت حداقلی در زبان انگلیسی دارد 3
متقاضی دانش نسبی در زبان انگلیسی دارد 6
متقاضی در حال یادگیری زبان انگلیسی است 10
متقاضی در زبان انگلیسی مهارت کافی دارد 15
حداکثر امتیاز در فاکتور زبان 15

جدول امتیازبندی ارتباطات خانوادگی در برنامه کشاورزی ساسکاچوان

امتیاز
متقاضی قبلا برای یک برنامه استانی دیگر اپلای کرده است. 0
متقاضی در کانادا (بجز استان ساسکاچوان) خانواده یا آشنا دارد. 2
متقاضی هیچ خانواده یا آشنایی در کانادا و در استان ساسکاچوان ندارد. 5
متقاضی در استان ساسکاچوان خانواده یا آشنایانی دارد. 7
اعضای خانواده درجه اول متقاضی در ساسکاچوان زندگی می کنند. 10
حداکثر امتیاز در فاکتور ارتباطات خانوادگی 10

جدول امتیازبندی تعهد در برنامه کشاورزی ساسکاچوان

امتیاز
متقاضی تعهدی برای بیزینس کشاورزی در ساسکاچوان ندارد. 0
متقاضی تعهد محدودی برای بیزیزنس کشاورزی در ساسکاچوان دارد 1-3
متقاضی تعهد نسبی برای بیزینس کشاورزی در ساسکاچوان داده است. 4-7
متقاضی تعهد قابل توجهی برای بیزنس کشاورزی در ساسکاچوان داده است. 8-10
حداکثر امتیاز فاکتور تعهد 10

ما تا اینجا مهمترین نکات مربوط به کشاورزی در کانادا را مطرح کردیم، در ادامه مقاله جزئیات و اطلاعات بیشتری را درباره این روش مهاجرت برای علاقه مندان توضیح داده ایم:

برای مهاجرت به کانادا از طریق برنامه کشاورزی ساسکاچوان با کارشناسان مهاجرت در ادیسه تماس بگیرید:
تماس با ما و دریافت مشاوره رایگان

تمکن مالی لازم برای مهاجرت به کانادا از طریق کشاورزی در ساسکاچوان

برای مهاجرت به کانادا از طریق کشاورزی در ساسکاچوان باید هزینه های زیر را در نظر بگیرید:

1- باید پول کافی برای اجاره یا خرید زمین کشاورزی در ساسکاچوان را داشته باشید.

*حداقل قیمت یک مزرعه کشاورزی در ساسکاچوان برای خرید تقریبا از 60 هزار دلار کانادا شروع می شود.

2- باید حداقل 150 هزار دلار کانادا در زمین کشاورزی در ساسکاچوان – مزرعه ای که اجاره یا خریداری کرده اید – سرمایه گذاری انجام دهید.

3- هزینه ویزا برای برنامه مالک – گرداننده مزرعه ساسکاچوان ( برنامه کشاورزی ساسکاچوان ) 2500 دلار کانادا است که در زمان اپلای باید پرداخت کنید.

4- در مرحله ای که درخواست شما برای برنامه کشاورزی ساسکاچوان تایید می شود، باید 75 هزار دلار کانادا سپرده گذاری نقدی قابل استرداد انجام دهید.

*این مبلغ پس از موفقیت در راه اندازی مزرعه به شما برگردانده می شود.

5- برای مهاجرت به کانادا از طریق کشاورزی در ساسکاچوان ارزش خالص همه دارایی های شما در مجموع باید حداقل به 500 هزار دلار کانادا برسد.

5- مهاجرت به کانادا از طریق کشاورزی نیز مانند سایر روش های مهاجرت به کانادا به ارائه اطلاعات بیومتریک نیاز دارد.

*هزینه بیومتریک برای هر شخص 85 دلار کانادا است و حداکثر هزینه بیومتریک برای یک خانواده 170 دلار کانادا است.

6- هزینه انجام معاینات پزشکی

اگر شرایط کشاورزی در کانادا را ندارید، سایر روشهای سرمایه گذاری در کانادا را بررسی کنید:
انواع روشهای سرمایه گذاری در کانادا همراه با شرایط و هزینه ها

پروسه مهاجرت به کانادا از طریق کشاورزی در ساسکاچوان

اقامت کانادا از طریق کشاورزی در ساسکاچوان
دریافت اقامت کانادا با سرمایه گذاری در کشاورزی


در این قسمت توضیح می دهیم که:

  • چطور می توانیم در ساسکاچوان یک مزرعه بخریم و آن را راه اندازی کنیم؟
  • و در نهایت چطور می توانیم با خرید زمین کشاورزی در ساسکاچوان اقامت دائم کانادا را به دست بیاوریم؟

1- بازدید اکتشافی از ساسکاچوان

اولین قدم برای خرید زمین کشاورزی در ساسکاچوان و مهاجرت از طریق کشاورزی، سفر به ساسکاچوان و انجام یک بازدید اکتشافی است.

توجه کنید که سفر اکتشافی در برنامه کشاورزی ساسکاچوان اجباری است.
نکات بیشتر

2- ارسال درخواست برای برنامه کشاورزی ساسکاچوان

در مرحله دوم باید درخواست خود را به اداره مهاجرت ساسکاچوان (SINP) ارسال کنید.

برای اپلای باید درخواست خود را به آدرس [email protected] ایمیل کنید.

توجه کنید که درخواست شما باید شامل تمام اسنادی باشد که در فهرست چک لیست مدارک برنامه کشاورزی ساسکاچوان (برنامه مالک -گرداننده مزرعه ساسکاچوان) مشخص شده اند.

دانلود فایل چک لیست مدارک برای برنامه کشاورزی ساسکاچوان

علاوه بر مدارک بالا شما باید مدارک ویژه متقاضیان ایرانی را – که در انتهای فایل چک لیست مدارک وجود دارد- را نیز آماده کنید.

مدارک برنامه کشاورزی ساسکاچون1
مدارک برنامه‌ی کشاورزی ساسکاچون
همه مدارک برای برنامه کشاورزی ساسکاچوان باید به زبان انگلیسی یا فرانسوی باشند.

مدارکی که به زبان دیگر هستند باید ترجمه شوند و در هنگام اپلای موارد زیر ارائه شود:

یک کپی از اصل مدارک
یک کپی از ترجمه آنها
گواهینامه مترجم که توانایی مترجم را توصیف کند.

3- دریافت فایل نامبر

درخواست شما برای کشاورزی در ساسکاچوان ( تحت برنامه مالک گرداننده مزرعه ) به دفتر مهاجرت ساسکاچوان ( SINP ) ارسال می شود.

پس از اینکه درخواست شما برای برنامه کشاورزی ساسکاچوان بررسی شد، یک فایل نامبر برای شما صادر می شود.

alert توجه کنید اگر همه مدارک لازم را همراه درخواست خود ارسال نکرده باشید، ممکن است برنامه شما بسته شود. 

4- ارسال مدارک برای ارائه دهنده تاییدیه مالی

زمانی که فایل نامبر را دریافت کردید، باید مدارک و فرم های شخص ثالث را برای یک شخص ثالث ( ارائه دهنده تاییدیه مالی ) ارسال کنید.

دانلود مدارک و فرم های شخص ثالث برنامه کشاورزی ساسکاچوان

 

ارائه دهنده تاییدیه مالی (Financial Verification provider) توسط اداره مهاجرت ساسکاچوان به شما معرفی می شود.

ارائه دهنده تاییدیه مالی ادعای شما را مبنی بر ارزش دارایی های شما بررسی می کند.

idea ممکن است که ارائه دهنده از شما اسناد بیشتری بخواهد یا از شما درخواست شود که برای تایید اطلاعاتی که در درخواست خود وارد کرده اید در یک مصاحبه شرکت کنید.

زمانی که دارایی های شما تایید و بررسی شد، ارائه دهنده، یک نسخه از گزارش تاییدیه مالی برای شما و یک نسخه نیز برای اداره مهاجرت ساسکاچوان (SINP) می فرستد.

5- پرداخت هزینه اپلای

در برنامه کشاورزی ساسکاچوان، زمانی که  تاییدیه مالی  شما دریافت شود، برای شما یک درخواست صادر می شود که مبلغ 2500 دلار کانادا برای پردازش درخواست خود پرداخت کنید.

 noticeتوجه کنید که شما 20 روز فرصت دارید که این هزینه را بپردازید، در غیر این صورت برنامه شما بسته خواهد شد.

مبلغی که برای اپلای در برنامه کشاورزی ساسکاچوان پرداخت می کنید، غیر قابل برگشت است.

6- بررسی درخواست برنامه کشاورزی ساسکاچوان

پس از اینکه هزینه اپلای را تحت برنامه کشاورزی ساسکاچوان پرداخت کردید، بررسی درخواست شما شروع می شود.

اداره مهاجرت ساسکاچوان (SINP) بررسی می کند که شما معیار ها و شرایط لازم را برای خرید زمین کشاورزی در ساساکاچوان را دارید یا نه.

ممکن است که ضمن بررسی درخواست شما برای برنامه کشاورزی ساسکاچوان ، از شما مدارک بیشتری درخواست شود یا اینکه لازم باشد در یک مصاحبه شرکت کنید.  

اگر شما شرایط لازم برای برنامه مهاجرتی « مالک گرداننده مزرعه ساسکاچوان » را داشته باشید، درخواست شما برای کشاورزی در ساسکاچوان تایید می شود.

7- امضای توافقنامه و سپرده گذاری نقدی قابل استرداد

در صورتی که درخواست شما برای برنامه کشاورزی ساسکاچوان تایید شود، باید یک قرارداد با این استان امضا کنید و مبلغ 75 هزار دلار کانادا به صورت امانت بپردازید.

این مبلغ در صورتی که موارد قرارداد را برآورده کنید به شما برگردانده می شود.

8- معرفی به عنوان نامزد استانی تحت برنامه کشاورزی ساسکاچوان

پس از ثبت سپرده 75 هزار دلاری کانادا و امضای توافقنامه، اداره مهاجرت ساسکاچوان:

1- نومینشن (نامزدی) شما را برای اداره مهاجرت کانادا (IRCC) ارسال می کند.

2- نامه نومینیشن را برای شما ارسال می کند.

3- همراه نومینشن، برای شما یک دستورالعمل می فرستد که بر اساس آن می توانید درخواست خود را تحت برنامه کشاورزی ساسکاچوان ( برنامه مالک گرداننده مرزعه ) به دفتر ویزای مربوطه اداره مهاجرت کانادا ارسال کنید.

9- دریافت اقامت دائم کانادا تحت برنامه کشاورزی ساسکاچوان

با دریافت نومینیشن از استان، می توانید درخواست خود را برای دریافت اقامت دائم کانادا تحت برنامه « مالک – گرداننده مزرعه ساسکاچوان » برای اداره مهاجرت کانادا (IRCC) کانادا ارسال کنید.

اگر معیارهای سلامت، امنیتی و جنایی IRCC را برآورده کنید، ویزاهای اقامت دائم ( PR ) برای شما و اعضای خانواده همراه شما صادر می شود.

10- راه اندازی مزرعه و کشاورزی در ساسکاچوان

بعد از ورود به کانادا باید راه اندازی مزرعه و کشاورزی در ساسکاچوان را شروع کنید.

متقاضیانی که تحت برنامه کشاورزی ساسکاچوان اجازه کار گرفتند یا نامزدهای معرفی شده، در صورتی که شش ماه به طور فعال مزرعه کشاورزی در ساسکاچوان را راه اندازی و اداره کرده باشند، می توانند برای پس گرفتن سپرده 75 هزار دلاری خود درخواست دهند.

notice پس از بازپس گیری سپرده، موظف هستید که شرایطی که در توافقنامه اجرایی وجود دارد را تا زمانی که اقامت دائم را به دست آورید، عملی کنید. در غیر این صورت نومینیشن شما لغو خواهد شد. 

اجازه کار در برنامه کشاورزی ساسکاچوان

اگر برای مهاجرت از طریق کشاورزی در کانادا،  « برنامه کشاورزی ساسکاچوان » را انتخاب کنید، این امکان را دارید که برای دریافت اجازه کار موقت (TWP) درخواست دهید.

باید در مرحله دریافت نومینیشن از استان ساسکاچوان  « نامه حمایت اجازه کار » بگیرید.

شرایط لازم:

1- باید نشان دهید که برای شروع بیزینس خود (راه اندازی مزرعه و کشاورزی در ساسکاچوان) آماده هستید و بیزینس شما یک تاثیر مثبت قابل توجه و فوری بر اقتصاد ساسکاچوان خواهد داشت.

2- باید یک کپی از قرارداد خرید/فروش زمین کشاورزی در ساسکاچوان ارائه دهید.

3- باید مدرکی مبنی بر معافیت از هیئت امنیت زمین کشاورزی تهیه کنید که اجازه خرید زمین کشاورزی در ساسکاچوان توسط یک تبعه خارجی- که مقیم دائم یا شهروند کانادا نیست- را می دهد.

نکات بازدید اکتشافی در برنامه کشاورزی در ساسکاچوان

راهنمای جامع برنامه کشاورزی ساسکاچوان
برنامه کشاورزی ساسکاچوان

 

گفتیم که اولین مرحله برای مهاجرت به کانادا از طریق برنامه کشاورزی ساسکاچوان، انجام یک سفر اکتشافی به استان ساسکاچوان است.

درباره این سفر نکاتی وجود دارد که باید به آن دقت کنید:

1- بازدید اکتشافی باید حداقل  5 روز کاری طول بکشد بهتر است که مدت آن ده روز کاری باشد.

*برای سفر به ساسکاچوان می توانید ویزای توریستی کانادا یا ویزای توریستی تجاری کانادا بگیرید.

2- باید نشان دهید که تحقیقات تجاری خود را برای کشاورزی در ساسکاچوان از طریق ملاقات با یک یا چند ارائه دهنده حرفه ای خدمات تجاری / کشاورزی در ساسکاچوان تکمیل کرده اید.

3- باید در طی بازدید اکتشافی جزئیات تجربه های قبلی که در زمینه راه اندازی مزرعه و کشاورزی داشتید را ارائه دهید.

4- لازم است تحقیقاتی را در مورد عملیات کشاورزی پیشنهادی خود برای راه اندازی مزرعه کشاورزی در ساسکاچوان انجام دهید. نتیجه این تحقیقات در طول سفر اکتشافی به ساسکاچوان باید ارائه شود.

5- در زمان اپلای برای برنامه کشاورزی ساسکاچوان باید گزارش بازدید اکتشافی خود را در درخواست خود بگنجانید و همراه با آن ارسال کنید.

* این گزارش شامل مدارکی مثل کپی بلیط های هواپیما، رسید هتل، کپی کارت های ویزیت جمع آوری شده از تماس های شما با ارائه دهندگان خدمات تجاری، جزئیات بازدید از مزرعه، شرح فعالیت ها، جلسات و…

برای دریافت خدمات مشاوره رایگان برای مهاجرت به کانادا از طریق کارآفرینی یا سرمایه گذاری با مشاورین رسمی مهاجرت در ادیسه تماس بگیرید یا فرم ارزیابی رایگان مهاجرت را تکمیل کنید:

تماس با ما
تکمیل فرم ارزیابی مهاجرت

تجربه کاری لازم برای برنامه کشاورزی در ساسکاچوان

گفتیم که متقاضیان مهاجرت به کانادا از طریق کشاورزی که  از برنامه کشاورزی ساسکاچوان استفاده می کنند لازم است که سه سال تجربه کار داشته باشند.

توجه کنید که منظور از  داشتن دانش و تجربه کاری برای راه اندازی مزرعه، تجربه قبلی متقاضی در راه اندازی فعال یک مزرعه با استفاده از شیوه های کشاورزی مشابه با سیستم مستقر در کشاورزی ساسکاچوان است.

بنابراین صرفا مالکیت زمین کشاورزی (بدون مدیریت فعال) ، مالکیت یک شرکت کشاورزی یا داشتن کسب و کاری مرتبط با بخش کشاورزی بدون فعالیت فعال، در برنامه کشاورزی ساسکاچوان به عنوان تجربه کاری مرتبط واجد شرایط نیست.

*اگرچه این نوع سابقه کاری در برنامه کارآفرینی ساسکاچوان مورد قبول است.

سوالات متداول درباره مهاجرت به کانادا از طریق کشاورزی در ساسکاچوان

1- امکان دریافت اقامت برای اعضای خانواده در برنامه کشاورزی ساسکاچوان وجود دارد؟

بله. شما می توانید از طریق کشاورزی در ساسکاچوان اقامت دائم کانادا را برای خود و خانواده خود به دست بیاورید.

2- چه کسانی در پرونده قرار می گیرند؟

اعضای خانواده شما که برای مهاجرت به کانادا از طریق کشاورزی در ساسکاچوان ، همراه شما در پرونده قرار می گیرند:

  1.  همسر
  2. پارتنر (غیر  همجنس یا هجنس)
  3.  فرزندان تا 22 سال

3- آیا مهاجرت به کانادا از طریق کشاورزی به مدرک زبان نیاز دارد؟

خیر. برای مهاجرت به کانادا از طریق کشاورزی در ساسکاچوان نیازی نیست که مدرک زبان ارائه دهید. اما داشتن مهارت در زبان در جدول امتیاز بندی این برنامه برای شما امتیاز می آورد.

4- برای مهاجرت به کانادا از طریق کشاوزی چقدر پول لازم دارم؟

برای مهاجرت از طریق کشاورزی در ساسکاچوان شما باید 150 هزار دلار کانادا در یک زمین کشاورزی که خریده اید یا اجاره کرده اید سرمایه گذاری کنید.

5- برنامه کشاورزی ساسکاچوان چیست؟

برنامه « کشاورزی ساسکاچوان » که عنوان دقیق آن برنامه « مالک گرداننده مزرعه ساسکاچوان » است، یکی از برنامه های استانی ساسکاچوان (SINP) است. متقاضیانی که قصد دارند از طریق کشاورزی به کانادا مهاجرت کنند باید از این برنامه استفاده کنند.

توضیحات بیشتر را اینجا بخوانید.

سوال بیشتری دارید؟ برای ما در انتهای همین مقاله کامنت بگذارید!
درج سوال در کامنت

یا با تماس بگیرید:
تماس با کارشناس مهاجرت

منبع مقاله: Saskatchewan-Application_Guide_Farm_Category

دیدگاهتان را بنویسید

اطلاعات شما بصورت محرمانه در ادیسه نگهداری میشوند و بصورت عمومی منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا
× ۰۲۱-۸۷۱۶۳۰۰۰