طبیعت پاییزی اونتاریو

مقالات کانادا

طبیعت پاییزی اونتاریو

طبیعت پاییزی اونتاریو

یکی از بهترین قسمت‌های پاییز، دیدن تغییر رنگ برگهاست. رنگ های پاییزی در اونتاریو به اوج خود رسیده‌اند اما حواس‌تان باشد که تا وقت هست حتما برای تماشای آنها بروید. با نزدیک شدن ماه نوامبر، بهتر است که نهایت استفاده را از مناظر ماه اکتبر ببریم و محو تماشای طبیعت پاییزی، پیش از ریزش برگ ها بشویم.
در بسیاری از بخش‌های اونتاریو، از جمله تورنتو، برگ ها در بهترین رنگ پاییزی‌شان قرارگرفته‎اند، اما هرچه بیشتر به بخش‌های شمالی بروید، احتمال ریخته بودن برگ‌ها بیشتر است.
مرکز اونتاریو در حال حاضر بهترین نقطه برای تماشای رنگ‌های پاییزی درختان و طبیعت است. رود برانتی هم یکی از جاهایی است که حتما باید به آن سربزنید.

Add comment