مهاجرت به انگلیس از طریق استارتاپ

مهاجرت به انگلیس

عدم شناسایی کرونا انگلیسی در کانادا

عدم شناسایی کرونا انگلیسی در کانادا

دکتر ترزا تام در آخرین مصاحبه خود اعلام کرده است: ((نوع جدید ویروس کرونا که در انگلیس پدیدار شده است و  آمار بالایی به خود اختصاص داده، هنوز در کانادا مشاهده نشده است.

او بیان کرد: “تا به امروز ، كانادا نوع جدید ویروس کرونای انگلیسی را شناسایی و مشاهده نکرده است.”

Add comment