عقب نشینی جاگمیت سینگ از سخنانش در هفته ی آخر انتخابات

اخبار کانادا

عقب نشینی جاگمیت سینگ از سخنانش در هفته ی آخر انتخابات

عقب نشینی جاگمیت سینگ از سخنانش در هفته ی آخر انتخابات

روز یکشنبه عضو حزب ان دی پی جاگمیت سینگ در کمپینگ انتخاباتی اعلام کرد کاملا مایل است تا با سایر احزاب برای جلوگیری از دولت محافظه کار همکاری کند، اما به نظر می رسد که روز دوشنبه در کمپین انتخاباتی در بازار معروف ونکوور این گفته اش را پس گرفت. او گفت : ” حرف من این نبود، من گفتم که ما باید تعداد بیشتری از رای دهندگان را داشته باشیم، من میخواستم کانادایی ها بدانند که می توانند به حزب دموکرات جدید رای دهند واینکه ما تلاش میکنیم تا تمام تعهدات و اولویت های گفته شده را عملی کنیم .”
با وجود سوالات متداول گزارشگران در مورد اتحاد حزب ان دی پی و لیبرال، سینگ هیچ پاسخی نداد و درعوض به رای دهنده گان گفت که آنها فقط حق انتخاب بین دو حزب لیبرال و محافظه کار را ندارند بلکه میتوانند انتخاب های دیگری داشته باشند.
محبوبیت سینگ بعد از مناظره ی انتخاباتی اش در 7 اکتبر بیشتر شد و از 39 درصد به 59 درصد رسید. در مقایسه شی یر 38 درصد کاهش داشت و ترودو رهبر حزب لیبرال جایگاه اش درهمان 35 درصد باقی ماند.
سینگ همچینین در روز دوشنبه دربازار معروف ونکوورحضور پیدا کرد و با حامیانش دست داد و عکس گرفت. رقیب اون شی یر در همین روز در کمپین انتخاباتی در وینیپگ هشدارداد که اتحاد میان لیبرال ها و حزب ان دی پی منجر به مالیات کربن بیشتر، شغل کمتر و بودجه ی بیشتر می شود. تورودو هم از احتمال اتحاد بین این دو حزب طفره رفت و گفت ” تمرکز من روی انتخاب دولتی پیشرو است .

Add comment