مسلمانان کانادا در انتخابات فدرال

اخبار کانادا

مسلمانان کانادا در انتخابات فدرال

مسلمانان کانادا در انتخابات فدرال

گروهی از تورنتو تلاش می کنند مشارکت مسلمانان کانادا را در انتخابات فدرال پیش رو افزایش دهند.
تلاشی سراسری که قصد دارد مسلمانان کانادا را تشویق کند تا در انتخابات فدرال آینده رای دهند.
سازمان غیر حزبی به نام “رای مسلمان کانادایی” در تلاش است رای دهندگان مسلمان را بسیج کند و آنها را به مشارکت در نظرسنجی های آخر هفته و همچنین روز رای گیری تشویق کند.
گروه تورنتویی بیش از 130 بسته آموزشی برای داوطلبانی از سراسر کشور ارسال کرده است تا کمک کند به آموزش و آگاهی بخشی رای دهندگان بالقوه درمورد اهمیت مشارکت در انتخابات.
علی ملک مدیر اجرایی این گروه می گوید: “ما حقیقتاً باور داریم که اگر مسلمانان در دموکراسی سهیم شوند کانادا و دموکراسی قوی تری خواهیم داشت. این مهمترین قسمت از فلسفه ما در انجام این کار است.”

Add comment