نیروی متخصص کبک | راهنمای جامع

برنامه «نیروی متخصص کبک» یک روش مهاجرت به کبک و دریافت اقامت دائم کانادا از طریق مهارت و تخصص شغلی است.

جدول امتیاز بندی این برنامه در این مقاله ارائه شده است. همچنین توضیح می دهیم چطور می توانید از طریق برنامه «نیروی متخصص کبک» اقامت دائم کانادا را به دست بیاورید.

اگر سوال بیشتری داشتید برای ما در انتهای همین مقاله بنویسید یا برای دریافت راهنمایی های بیشتر با مشاورین مهاجرتی ادیسه تماس بگیرید.

راهنمای مطالعه نمایش

روش های مهاجرت به کانادا از طریق تخصص

کانادا هر ساله مهاجران زیادی را جذب می کند که شرایط لازم برای پیوستن به بازار کار این کشور را دارند. متقاضیان دریافت اقامت دائم کانادا که دارای مهارت و تجربه کاری هستند می توانند از طریق یکی از برنامه های مهاجرتی زیر برای دریافت اقامت دائم کانادا اپلای کنند.

این برنامه ها توسط دولت کانادا برای جذب نیروی کار ماهری که قصد مهاجرت به کانادا را دارند اجرا می شوند:

چنانچه قصد دارید از طریق تخصص و مهارت شغلی خود، اقامت دائم کانادا را کسب کنید می توانید از هر یک از این روشها استفاده کنید. اما در برنامه های «نیروی کار ماهر فدرال» و «برنامه تجربه کانادایی» شما نمی توانید در استان کبک کانادا اقامت داشته باشید.

بنابراین اگر می خواهید به عنوان یک نیروی کار ماهر به کانادا مهاجرت کنید و  قصد زندگی در استان کبک را دارید، تنها می توانید از طریق برنامه «نیروی کار ماهر کبک» اقدام کنید.

برنامه نیروی متخصص کبک چیست؟

برنامه «نیروی متخصص کبک» یا «نیروی کار ماهر کبک» یا “Quebec Skilled Worker” که به اختصار “QSW” نامیده می شود، یک برنامه مهاجرتی است که توسط استان کبک اجرا می شود.

این برنامه در وبسایت اداره مهاجرت کبک همچنین با نام برنامه «نیروی کار ماهر منظم» یا “Regular Skilled Worker Program” معرفی شده است که به اختصار به آن “RSWP” گفته می شود.

برنامه «نیروی کار ماهر کبک» یا “RSWP” مخصوص متقاضیان اقامت دائم کانادا است که تجربه کاری دارند و قصد دارند در استان کبک زندگی کنند.

در واقع استان کبک در زمینه مهاجرت توافقنامه ویژه ای با دولت کانادا دارد که بر اساس آن، این استان برنامه های مهاجرتی خاص خود را -برای انتخاب مهاجران- مستقل از دولت فدرال کانادا اجرا می کند.

اگر قصد دارید از طریق تخصص شغلی خود و به عنوان یک نیروی کار ماهر به استان کبک مهاجرت کنید، باید از طریق برنامه «نیروی کار ماهر کبک» برای دریافت اقامت دائم کانادا اقدام کنید.

نحوه دریافت اقامت دائم کانادا از طریق برنامه نیروی متخصص کبک

برای دریافت اقامت دائم کانادا تحت برنامه نیروی متخصص کبک (QSW) باید در دو مرحله اپلای کنید:

مرحله اول: برای دریافت «گواهی انتخاب کبک» یا “CSQ” اپلای کنید (این گواهی توسط دولت کبک صادر خواهد شد).

  • استان کبک با توجه به قوانین خودش درخواست شما را بررسی می کند که آیا واجد شرایط هستید یا خیر. در صورتی که واجد شرایط باشید برای شما گواهی انتخاب کبک (CSQ) صادر می شود. دریافت گواهی انتخاب کبک (CSQ) نشان می دهد که دولت کبک شما را به عنوان مهاجر پذیرفته است.

مرحله دوم: اگر دولت کبک شما را انتخاب کند و موفق شوید گواهی انتخاب کبک (CSQ) را دریافت کنید، باید برای دریافت اقامت دائم اپلای کنید (اقامت دائم کانادا توسط اداره مهاجرت کانادا  (IRCC) صادر خواهد شد).

*در ادامه مقاله این دو مرحله با جزئیات کامل توضیح داده شده است.

شرایط مورد نیاز برای مهاجرت به کانادا از طریق برنامه نیروی متخصص کبک

متقاضیان برنامه نیروی متخصص کبک (یا نیروی کار ماهر کبک) برای اینکه از سوی دولت کبک انتخاب شوند و “CSQ” دریافت کنند، باید حداقل امتیاز را در شبکه ارزیابی امتیاز به دست بیاورند.

حداقل امتیاز لازم برای واجد شرایط بودن در این برنامه برای افراد مجرد و متاهل در جدول زیر نشان داده شده است:

 

متقاضیان مجرد

متقاضیان دارای همسر (یا شریک زندگی)

حداقل امتیاز واجد شرایط بودن برای اشتغال

43 امتیاز 52 امتیاز

حداقل امتیاز (در کل)

50 امتیاز

59 امتیاز

این امتیازها بر اساس تعدادی فاکتور انتخابی به متقاضیان برنامه «نیروی متخصص کبک» تعلق می گیرد. در ادامه مقاله همه فاکتورهای انتخابی در برنامه «نیروی متخصص کبک» (QSW) یا «نیروی کار ماهر منظم کبک» (RSWP) به همراه امتیاز مربوط به هر فاکتور شرح داده شده است.

توجه کنید که:
نیروی کار ماهر کبک، نیروی کار متخصص کبک (QSW)، نیروی کار ماهر منظم (RSWP) هر سه نام یک برنامه مهاجرتی به کانادا است که مخصوص متقاضیانی است که از تخصص شغلی برخوردارند و قصد مهاجرت به کانادا و زندگی در استان کبک را دارند.

فاکتورهای انتخابی در برنامه نیروی متخصص کبک

مهم ترین فاکتور برای انتخاب شدن در برنامه نیروی متخصص کبک (QSW) این است که مهارت های تخصصی داشته باشید که بتواند ورود شما را به بازار کار کبک تسهیل کند.

سایر فاکتورهای انتخابی که در پذیرش شما تاثیر می گذارد شامل موارد زیر است:

  • تحصیلات
  • مدرک زبان
  • سن
  • پیشنهاد شغلی (جاب آفر)
  • مشخصات همسر
  • داشتن فرزند

همه این فاکتورها با استفاده از یک سیستم امتیاز بندی ارزیابی می شوند. جدول امتیاز بندی برنامه نیروی متخصص کبک در ادامه آمده است:

امتیاز بندی فاکتورهای انتخابی در برنامه نیروی متخصص کبک

فاکتور انتخابی حداکثر امتیاز (متقاضیان مجرد) حداکثر امتیاز (متقاضیان متاهل)
تحصیلات 26 26
تجربه کاری 8 8
مهارت زبان 22 22
سن 16 16
ارتباط با کبک 8 8
فاکتورهای مربوط به همسر 17 17
پیشنهاد شغلی (جاب آفر) معتبر 14 14
حداقل امتیاز واجد شرایط بودن برای اشتغال 43 52
فرزندان 8 8
استقلال مالی 1 1
حداقل امتیاز واجد شرایط بودن برای پذیرش 50 59

برای اینکه بتوانید امتیاز خود را در برنامه نیروی متخصص کبک تخمین بزنید، باید با جزئیات امتیاز دهی هر فاکتور آشنا شوید. در ادامه مقاله جدول های امتیاز بندی برای هر یک از فاکتورهای انتخابی به طور جداگانه آمده است:

برنامه نیروی متخصص کبک: امتیاز بندی تجربه کاری

در برنامه نیروی متخصص کبک، حداکثر می توانید 8 امتیاز از تجربه کاری که در یک کار ماهر (skiled work) داشته اید به دست بیاورید. با توجه به مدت زمان سابقه کاری به شما امتیاز داده می شود:

جدول امتیاز بندی تجربه کاری در برنامه نیروی متخصص کبک
سابقه کاری امتیاز
کمتر از 6 ماه 0
6 تا 11 ماه 4
12 تا 23 ماه 4
24 تا 35 ماه 6
36 تا 47 ماه 6
48 ماه یا بیشتر 8
حداکثر امتیاز 8

برنامه نیروی متخصص کبک: امتیاز بندی سن

جدول زیر نشان می دهد که با توجه به اینکه در چه سنی برای برنامه نیروی متخصص کبک اقدام می کنید چه امتیازی از فاکتور «سن» به دست خواهید آورد:
 

جدول امتیاز بندی سن در برنامه نیروی متخصص کبک
سن امتیاز
18 تا 35 سال 16
36 سال 14
37 سال 12
38 سال 10
39 سال 8
40 سال 6
41 سال 4
42 سال 2
43 سال یا بیشتر صفر

 برنامه نیروی متخصص کبک: امتیاز بندی مدرک زبان 

در برنامه نیروی متخصص کبک (یا همان نیروی کار ماهر کبک) شما در بخش مهارت زبان حداکثر 22 امتیاز می توانید به دست بیاورید (حداکثر 16 امتیاز برای مهارت زبان فرانسوی و حداکثر 6 امتیاز برای مهارت زبان انگلیسی).

در جدول های زیر می توانید جزئیات بیشتر امتیاز دهی را برای هر سطح زبان ببینید و با توجه به اینکه مهارت زبان شما در چه سطحی است امتیاز خود را در این بخش تخمین بزنید:

جدول امتیاز بندی زبان انگلیسی 
مهارت CLB 0-4 CLB 5-8 CLB 9-12
Listening 0 1 امتیاز 2 امتیاز
Speaking 0 1 امتیاز 2 امتیاز
Reading 0 1 امتیاز 1 امتیاز
Writing 0 1 امتیاز 2 امتیاز
حداکثر امتیاز در زبان انگلیسی 6 امتیاز
جدول امتیاز بندی زبان فرانسوی
مهارت A1 A2 B1 B2 C1 C2
Oral comprehension 0 0 0 5 6 7
Oral expression 0 0 0 5 6 7
Written expression  0 0 0 0 1 1
Written comprehension   0 0 0 0 1 1
حداکثر امتیاز در زبان فرانسه 16 امتیاز

 

حداکثر امتیاز در بخش مهارت زبان 22 امتیاز (16+6)

برنامه نیروی متخصص کبک: امتیاز بندی فاکتور تحصیلات

در برنامه «نیروی متخصص کبکـ» به فاکتور تحصیل بر اساس دو عامل «سطح تحصیلات» و «حوزه تحصیلی» امتیاز تعلق می گیرد. جزئیات امتیاز بندی در جدول های زیر نشان داده شده است:

جدول امتیاز بندی مدرک تحصیلی در برنامه نیروی متخصص کبک
سطح تحصیلات امتیاز
دیپلم دبیرستان
(General secondary)
2 امتیاز
دیپلم دبیرستان (فنی حرفه ای)
(Professional secondary)
6 امتیاز
تحصیلات پس از دیپلم دبیرستان (دوره دو ساله)
(General post-secondary 2 years)
4 امتیاز
تحصیلات پس از دیپلم دبیرستان (دوره یک یا دو ساله فنی) (Technical post-secondary 1 or 2 years) 6 امتیاز
تحصیلات پس از دیپلم دبیرستان (دوره سه ساله فنی)
(Technical post-secondary 3 years)
8 امتیاز
تحصیلات دانشگاهی (حداقل یک ساله) 4 امتیاز
تحصیلات دانشگاهی (حداقل دو ساله) 6 امتیاز
تحصیلات دانشگاهی (کارشناسی یا حداقل سه ساله) 10 امتیاز
تحصیلات دانشگاهی (کارشناسی ارشد) 12 امتیاز
دکترا 14 امتیاز
جدول امتیاز بندی رشته تحصیلی در برنامه نیروی متخصص کبک
گروه تحصیلی امتیاز
گروه A 12
گروه B 9
گروه C 6
گروه D 2
گروه E صفر

 

حداکثر امتیاز برای فاکتور تحصیلات 26 امتیاز (حداکثر امتیاز در شرایطی به دست می آید که متقاضی دارای مدرک تحصیلی دکترا باشد و رشته تحصیلی او در گروه A قرار داشته باشد).

توضیح بیشتر:
برای مثال اگر شما دیپلم فنی حرفه ای داشته باشید و رشته تحصیلی شما در گروه C قرار داشته باشد، 12 امتیاز در بخش تحصیلات دریافت خواهید کرد (6 امتیاز از سطح تحصیل و شش امتیاز مربوط به حوزه تحصیلی)

برای اینکه بدانید رشته تحصیلی شما در کدام گروه قرار می گیرد لیست گروه ها و رشته های تحصیلی را از لینک زیر دانلود کنید:

لیست گروه های تحصیلی و زیر مجموعه انها در برنامه نیروی متخصص کبک

برنامه نیروی متخصص کبک: امتیازبندی فاکتور ارتباط با کبک

منظور از «ارتباط با کبک» داشتن تجربه زندگی در استان کبک برای تحصیل، کار، یا … و یا داشتن یک (یا چند) عضو خانواده در کبک است.

جدول امتیاز بندی ارتباط با کبک در برنامه نیروی متخصص کبک
ارتباط با کبک امتیاز
تحصیل در کبک به مدت یک ترم تمام وقت 0
تحصیل در کبک به مدت دو ترم تمام وقت 0
گذراندن یک دوره تحصیلی (900 تا کمتر از 1800 ساعت) در کبک که به دریافت مدرک DVS یا AVS منجر شود و کسب تجربه کاری فول تایم مربوط به رشته تحصیلی طی 6 ماه پس از دوره تحصیلی 5 امتیاز
گذراندن دوره تحصیلی  1800 ساعته یا بیشتر که منجر به دریافت  مدرک تحصیلی AVS یا DCS شود. 5 امتیاز
داشتن 6 ماه تجربه کاری فول تایم در کبک (با اجازه کاری (ورک پرمیت) که حداقل به مدت یک سال معتبر باشد). 5 امتیاز
داشتن تجربه کاری کمتر از 6 ماه 0
انواع دیگر اقامت در کبک (که سه ماه یا بیشتر طول کشیده باشد) 2 امتیاز
انواع دیگر اقامت در کبک (که از دو هفته تا کمتر از سه ما طول کشیده باشد) 1 امتیاز
داشتن خانواده در کبک
(همسر، فرزند، پدر، مادر، پدربزرگ، مادربزرگ، خواهر، برادر)
3 امتیاز

DVS در سیستم آموزشی استان کبک مخفف عبارت “Diploma of Vocational Studies” است. این برنامه تحصیلی، یک فارغ التحصیل دبیرستان را برای مشاغل خاص آماده می کند. یک برنامه تحصیلی “DVS” معمولا 900 تا 1800 ساعت طول می کشد.

DCS در سیستم آموزشی استان کبک مخفف عبارت “Diploma of College Studies” است. این مدرک برای کسانی  که یک برنامه تحصیلی کالج را با موفقیت پشت سر بگذارند صادر می شود.

“AVS” در سیستم آموزشی استان کبک مخفف عبارت “Attestation of Vocational Specialization” به معنی «گواهی تخصص حرفه ای» است. این گواهی پس از اتمام موفقیت آمیز یک برنامه آموزشی با هدف بهبود مهارت یا تخصص در یک حرفه خاص توسط دولت کبک صادر می شود.

برنامه نیروی متخصص کبک: امتیازبندی جاب آفر (پیشنهاد کار) معتبر

برای مهاجرت به کبک از طریق «برنامه نیروی متخصص کبک» یا “RSWP” داشتن یک جاب آفر معتبر برای شما می تواند حداکثر 14 امتیاز بیاورد.

بسته به اینکه شما جاب آفر (پیشنهاد کار) را از داخل مونترال یا خارج از مونترال دریافت کرده باشید و همینطور بسته به منطقه ای که شما جاب افر گرفته اید، امتیاز شما متفاوت خواهد بود.

* اسامی لاتین در جدول زیر مربوط به اسم منطقه در استان کبک هستند. با کلیک روی هر اسم می توانید به اطلاعاتی که اداره مهاجرت کبک درباره آن منطقه داده است دست پیدا کنید.

جدول امتیاز بندی جاب آفر در برنامه نیروی متخصص کبک
جاب آفر معتبر امتیاز
داشتن پیشنهاد کار معتبر در محدوده مونترال 8 امتیاز
داشتن جاب آفر بیرون از مونترال با توجه به منطقه:

Capitale-Nationale
Chaudière-Appalaches
Montérégie

14 امتیاز

Abitibi-Témaniscamingue
Centre-du Québec
Estrie
Lanaudière
Outaoais

13 امتیاز

Bas-Saint-Laurent
Côte-Nord
 Laurentides
Mauricie
Nord-du-Québec
 Saguenay-Lac-Saint-Jean

12 امتیاز

Gaspésie

10 امتیاز
حداکثر امتیاز 14 امتیاز

برنامه نیروی متخصص کبک: امتیازبندی فرزندان

جدول امتیاز بندی فرزند در برنامه نیروی متخصص کبک
داشتن فرزند امتیاز
12 سال یا کمتر 4 امتیاز
13 تا 21 سال 2 امتیاز

برنامه نیروی متخصص کبک: فاکتورهای مربوط به همسر

برای مهاجرت به کبک و دریافت اقامت دائم کانادا از طریق برنامه «نیروی متخصص کبک»، چنانچه متاهل یا دارای شریک زندگی باشید همسر (یا پارتنر) شما نیز بر اساس  فاکتورهای انتخابی شامل «سطح و رشته تحصیلی»، «سن» و «توانمندی در زبان فرانسوی» امتیاز کسب خواهد کرد.

حداکثر امتیازی که همسر متقاضی در برنامه «نیروی متخصص کبک» می تواند به دست بیاورد 17 امتیاز است. جزئیات امتیاز بندی فاکتورهای مربوط به ارزیابی همسر در جدول زیر نشان داده شده است:

جدول امتیاز دهی به همسر متقاضی در برنامه نیروی متخصص کبک
فاکتورهای انتخابی همسر امتیاز
سطح تحصیلات
دیپلم دبیرستان 1 امتیاز
دیپلم دبیرستان (فنی حرفه ای) 2 امتیاز
تحصیلات پس از دیپلم دبیرستان (دوره دو ساله) 1 امتیاز
تحصیلات پس از دیپلم دبیرستان (دوره یک یا دو ساله فنی) 2 امتیاز
تحصیلات پس از دبیرستان (دوره سه ساله فنی) 3 امتیاز
تحصیلات دانشگاهی (یک ساله) 1 امتیاز
تحصیلات دانشگاهی (دو ساله) 2 امتیاز
تحصیلات دانشگاهی (کارشناسی) 3 امتیاز
تحصیلات دانشگاهی (کارشناسی ارشد) 4 امتیاز
دکترا 4 امتیاز
رشته تحصیلی
گروه A 4 امتیاز
گروه B 3 امتیاز
گروه C 2 امتیاز
گروه D 1 امتیاز
گروه E 0
سن
کمتر از 18 سال 0
18 تا 35 سال
3 امتیاز
36 سال 2 امتیاز
37 سال 2 امتیاز
38 سال 2 امتیاز
39 سال 2 امتیاز
40 سال 1 امتیاز
41 سال 1 امتیاز
42 سال 1 امتیاز
43 سال یا بیشتر 1 امتیاز
مهارت در زبان فرانسوی
صحبت به زبان فرانسوی 2 یا 3 امتیاز
درک شفاهی زبان فرانسوی 2 یا 3 امتیاز
حداکثر امتیاز قابل کسب برای همسر 17 امتیاز
اگر شرایط لازم برای برنامه نیروی متخصص کبک را ندارید، توصیه می کنیم شرایط خود را برای برنامه سرمایه گذاری کبک بررسی کنید:
برنامه سرمایه گذاری کبک

نحوه و مراحل اپلای در برنامه نیروی متخصص کبک 

همانطور که گفته شد، متقاضیان برنامه نیروی متخصص کبک (QSW) باید حداقل امتیاز لازم را در شبکه ارزیابی امتیاز این برنامه به دست بیاورند.

در بخش قبل امتیازهای مربوط به هر فاکتور انتخابی را به طور کامل بیان کردیم. قبل از اقدام به اپلای بررسی کنید که  آیا می توانید حداقل امتیاز مورد نیاز را به دست بیاورید یا خیر.

در صورتی که امتیاز کافی دارید، می توانید برای مهاجرت به کانادا از طریق برنامه «نیروی کار ماهر کبک» اقدام کنید.

اولین قدم برای اپلای در برنامه «نیروی متخصص کبک» (QSW) یا «برنامه نیروی کار ماهر منظم» (RSWP) این است که فرم  اظهار علاقه مندی (EOI) خود را از طریق پورتال آنلاین آریما ارسال کنید.

در ادامه درباره سیستم آریما توضیح می دهیم:

سسیستم آریما چطور کار می کند؟

هر کس که قصد دریافت اقامت دائم کانادا و مهاجرت به کبک از طریق برنامه نیروی متخصص کبک (یا همان برنامه «نیروی کار ماهر منظم» RSWP) را داشته باشد باید از طریق «سیستم آریما» اقدام کند.

آریما (Arrima) یک سیستم آنلاین برای مدیریت درخواست های مهاجرت تحت برنامه «نیروی متخصص کبک» یا “RSWP” است. این سیستم بر اساس ابراز علاقه مندی (EOI) کار می کند و فرایند سه مرحله ای زیر را دنبال می کند:

1- در مرحله اول شما باید «فرم آنلاین ابراز علاقه مندی» را تکمیل کنید (این فرم به اختصار “EOI” نامیده می شود که مخفف عبارت “expression of interest” به معنی ابراز علاقه مندی است).

ضمن تکمیل فرم “EOI”، لازم است که اطلاعاتی درباره خود مثل سابقه تجربه کاری، مهارت های زبان، سطح تحصیلات و… را وارد کنید.

2- اداره مهاجرت کبک، فرم های ابراز علاقه­ مندی ارسال شده را بررسی می کند و برای متقاضیانی که معیارهای مشخصی را برآورده می کنند، بر اساس نیازهای بازار کار در مناطق مختلف کبک، دعوتنامه صادر می شود.

متقاضیانی که دعوتنامه دریافت کنند، می توانند درخواست انتخاب دائمی (permanent selection) ارسال کنند (درخواست برای دریافت گواهی انتخاب کبک یا CSQ).

توجه داشته باشید که هزینه های مربوط به پردازش درخواست هم در این مرحله باید پرداخت شود.

3- درخواست های دریافت CSQ با استفاده از شبکه امتیازبندی برنامه نیروی متخصص کبک ارزیابی می شوند.

4- در صورتی که درخواست شما تایید شود و CSQ (گواهی انتخاب کبک) دریافت کنید، باید پروسه اپلای را با دولت فدرال کانادا ادامه دهید. یعنی در این مرحله باید برای دریافت اقامت دائم کانادا (PR) تحت برنامه نیروی متخصص کبک یا به بیان دقیق تر تحت برنامه «نیروی کار ماهر منظم کبک» (RSWP) اپلای کنید. مسیر اپلای در لینک زیر آمده است:

اپلای به عنوان نیروی کار ماهر انتخاب شده توسط کبک

5- در صورتی که اداره مهاجرت کانادا (IRCC) با درخواست شما  موافقت کند، شما اقامت دائم کانادا را دریافت خواهید کرد.

تمکن مالی لازم برای برنامه نیروی متخصص کبک 

در برنامه نیروی کار ماهر کبک (QSW) وقتی شما درخواست خود را برای دریافت “CSQ”  ارسال می کنید، لازم است که قراردادی را امضا کنید.

بر اساس این قرار داد شما تایید می کنید که می توانید نیازهای مالی خود و اعضای خانواده همراه خود را حداقل در سه ماه اول پس از ورود به کبک تامین کنید.
فرم قرار داد را می توانید در اینجا ببینید.

در جدول زیر حداقل تمکن مالی لازم برای یک خانواده برای بازه سه ماهه نشان داده شده است:

تعداد فرزندان زیر 18 سال

یک فرد بزرگسال دو فرد بزرگسال
0 3284 دلار کانادا 4816 دلار کانادا
1 4413 دلار کانادا 5395 دلار کانادا
2 4981 دلار کانادا 5822 دلار کانادا
3 5549 دلار کانادا 6251 دلار کانادا
به ازای هر فرزند زیر 18 سال بیشتر، 1531 دلار کانادا اضافه می شود.

پردازش درخواست برنامه نیروی کار ماهر کبک چقدر طول می کشد؟

پس از اینکه درخواست خود را برای «انتخاب دائمی» تحت برنامه «نیروی کار ماهر کبک» (QSW) ارسال کنید، در صورتی که درخواست شما کامل باشد، پردازش آن طی 6 ماه انجام می شود.

اگر شما به مصاحبه نیاز داشته باشید این زمان ممکن است طولانی تر شود.

توجه داشته باشید که پس از این 6 ماه در صورتی که موفق به دریافت CSQ (گواهی انتخاب کبک) شوید، لازم است که برای دریافت اقامت دائم کانادا از اداره مهاجرت کانادا اپلای کنید.

زمان پردازش درخواست اقامت دائم (PR) توسط اداره مهاجرت کانادا را اینجا ببینید.

هزینه اپلای در برنامه نیروی کار ماهر کبک چقدر است؟

پس از دریافت دعوتنامه، زمانی که درخواست کامل خود را ارسال می کنید باید هزینه های درخواست خود را بپردازید.

این هزینه ها به شرح زیر است:

متقاضی اصلی 822 دلار کانادا
همسر متقاضی 176 دلار کانادا
هر فرزند وابسته 176 دلار کانادا
* مبلغ های این جدول بر اساس آخرین به روز رسانی اداره مهاجرت کبک نوشته شده است. توجه داشته باشید که این مقادیر در اول ژانویه هر سال به روز می شوند.

اگر بتوانید CSQ دریافت کنید باید در مرحله دوم برای دریافت اقامت دائم کانادا از اداره مهاجرت کانادا (IRCC) درخواست دهید. در این مرحله نیز باید هزینه درخواست اقامت دائم را بپردازید.

این هزینه ها به شرح زیر است:

متقاضی اصلی 1325 دلار کانادا
(825 دلار کانادا هزینه پردازش درخواست+500 دلار کانادا هزینه حق اقامت دائم)
همسر متقاضی 1325 دلار کانادا
(825 دلار کانادا هزینه پردازش درخواست+500 دلار کانادا هزینه حق اقامت دائم)
هر فرزند وابسته 225 دلار کانادا

 

آیا در زمان ارسال EOI نیز باید هزینه ای پرداخت کنیم؟

خیر. EOI یک سیستم آنلاین و رایگان است و زمانی که اطلاعات خود را از طریق EOI ثبت می کنید لازم نیست هیچ هزینه ای پرداخت کنید.

آشنایی با استان کبک در کانادا

اگر قصد مهاجرت به کانادا و زندگی در استان «کبک» را دارید، بد نیست ابتدا نگاهی مختصر به این استان بیاندازیم.

استان «کبک» تقریباً یک ششم از کل مساحت کانادا را تشکیل می دهد و در بین 10 استان کانادا بزرگترین استان است. اما از نظر جمعیت رتبه دوم را دارد و بعد از  استان انتاریو قرار می گیرد. پایتخت کبک، «کبک سیتی» است. کبک سیتی قدیمی ترین شهر کاناداست.

اقتصاد قوی کبک بر پایه سه عامل «نیروی کار متخصص»، «منابع طبیعی» و «قابلیت انطباق با تغییرات اقتصادی» استوار است.

شاید برایتان جالب باشد که بدانید آب یک از مهم ترین منابع طبیعی در استان کبک است. این استان بیشتر از یک میلیون دریاچه و رودخانه دارد. «رودخانه سینت لارنس»، یکی از طولانی ترین روخانه های جهان، از استان کبک می گذرد.

شرایط زندگی در استان کبک

ساکنان کبک از درآمد بالا و قیمت ارزان برخوردار هستند. این دو عامل با هم ترکیب می شوند تا هزینه زندگی در این استان کاملاً اقتصادی شود! به همین دلیل هم هست که کبک همواره به عنوان یکی از بهترین مکان ها برای زندگی در آمریکای شمالی رتبه بندی می شود.

کبک یک مکان اید­ه ­آل برای فرصت های شغلی است. در این استان پشتیبانی تجاری بی شماری برای شرکت های کوچک و متوسط، راه اندازی و گسترش کسب و کار، نوآوری و تحقیق و توسعه وجود دارد.

گروه مهاجرتی ادیسه این مطالب را بر اساس به روزترین اطلاعات وبسایت اداره مهاجرت دولت کانادا (IRCC) و اداره مهاجرت کبک برای علاقه مندان و متقاضیان مهاجرت به کانادا تهیه کرده است.

اگر سوال بیشتری دارید، برای ما کامنت بگذارید یا با ما تماس بگیرید. همچنین توصیه می کنیم فرم ارزیابی رایگان مهاجرت را تکمیل کنید تا به شما برای انتخاب بهترین روش مهاجرت به کانادا کمک کنیم:

تکمیل فرم ارزیابی مهاجرت تماس با ما

دیدگاهتان را بنویسید

اطلاعات شما بصورت محرمانه در ادیسه نگهداری میشوند و بصورت عمومی منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا
× ۰۲۱-۸۷۱۶۳۰۰۰