مهاجرت به انگلیس از طریق استارتاپ

مهاجرت به انگلیس

ورودواکسن مدرنا در برتیش کلمبیا

ورودواکسن مدرنا در برتیش کلمبیا

وزیر بهداشت استان بریتیش کلمبیا، دکتر بانی هنری (Bonnie Henry) طی بیانیه‌ای اعلام کرد، این استان نخستین دوز‌های واکسن‌‌ مادرنا را تا روز سه شنبه ۲۹ دسامبر دریافت خواهد کرد.

در ادامه اعلام کرد: اولین دوز‌های این واکسن به افراد بومی کانادا و افراد ساکن خانه‌های سالمندان تعلق خواهد گرفت.

Add comment