وزیر جدید مهاجرت

اخبار کانادا

در تاریخ ۱۹ نوامبر ۲۰۱۹ وزیر جدید مهاجرت و شهروندی کانادا توسط جاستینترودو منصوب شد. احمد حسن وزیر سابق مهاجرت کانادا هم به مقام وزیری وزارت خانواده رسید.
مندیچینو ۴۶ ساله یک حقوقدان کانادایی _ ایتالیایی تبار هست. سوابق وی ده سال سابقه دادستانی فدرال و همچنین در سال ۲۰۱۷ دادستان کل کانادا

وعده های مندیچینو ؛

افزایش مهاجران به سالیانه ۳۵۰هزار نفر تا سال۲۰۲۱
حذف اپلیکیشن فی جهت شهروندی کانادا
ایجاد برنامه جدید  مهاجرتی ویژه جوامع روستایی تا ۵ هزار پرونده در سال
دائمی شدن برنامه ویژه حوزه آتلانتیک

Add comment