پیش‌بینی بارش سنگین برف در زمستان امسال کبک

اخبار کانادا

پیش‌بینی بارش سنگین برف در زمستان امسال کبک

پیش‌بینی بارش سنگین برف در زمستان امسال کبک

درختان در حال حاضر زیباترین رنگ های خود را به نمایش گذاشته اند، اما می توان گفت که پاییز رو به اتمام است و ما آرام آرام سرما را احساس می کنیم. زمستان هر لحظه نزدیک تر می‌شود. ما انتظار داریم زمستان امسال کبک، با بارش سنگین برف همراه باشد.
هواشناسی Accuweather در این‌باره گفت: پیش‌بینی می‌شود که در بیشتر مناطق از جمله مونترال و کبک، زمستانی برفی پیش رو باشد. این مسئله به این دلیل است که تعداد طوفان های اشباع از رطوبت که از جنوب غرب وارد می شود، افزایش داشته است.”
اما خوشبختانه این برف سنگین همراه با یخ‌زدگی نخواهد بود. به عنوان مثال، زمستان امسال در کانادا برای استان‌های ساحلی ملایم به نظر می رسد اما در مرکز کشور بسیار سرد خواهد بود.
پیش از دفن شدن زیر برف از زیبایی پاییز لذت ببریم!

Add comment