• مشهد 37674865-051
  • ونکوور 6049311666-001
  • فرمانیه 22293100-021
  • مهاجرت به کانادامشهد 37674865-051
  • مهاجرت به کاناداونکوور 6049311666-001
  • مهاجرت به کانادافرمانیه 22293100-021

مهاجرت به کانادابا مجوز رسمی از شورای نظارت بر مشاورین مهاجرت
نسرین میرزایی یزد  شماره عضویت:R415727
بابک یلتقیان شماره عضویت:R422527

نوعی تعهد ملی نسبت به حوزه آموزش در کشور کانادا به چشم می خورد؛ به همین علت است که آموزش پایه برای کلیه شهروندان کانادایی آزاد و رایگان می ‌باشد.
از آنجایی که وظیفه رسیدگی و نظارت بر حوزه آموزش در کشور کانادا به طور کامل در حوزه اختیارات ایالات و قلمروهای کشور قرار دارد، از این رو هیچ گونه نظام آموزشی فدرال در این کشور وجود نداشته و هر ایالت علائق منطقه ‌ای خاص خود را دنبال می ‌نماید.
    آموزش عالی
در حوزه آموزش عالی، موسسات به 2 دسته کالج ‌های ایالتی و دانشگاه ها تقسیم می ‌گردند. آموزش عالی در کشور کانادا از طریق موسسات آموزش عالی تحت عناوین زیر به دانشجویان ارائه می ‌گردد:
•    دانشگاه‌ های ایالتی
•    دانشکده ‌های ایالتی
•    کالج‌ های ایالتی
•    کالج‌ های کاربردی
•    موسسات غیررسمی فنی و حرفه ‌ای
در کشور کانادا سن آغاز دوران تحصیلی در مدارس از 6 سالگی تا 18 سالگی بوده و این قانون شامل حال مهاجران نیز می گردد. در کانادا، هم مدرسه عمومی وجود دارد هم مدارس خصوصی که می بایست پول پرداخت نمایید. در مدارس عمومی بچه ها از تحصیل رایگان برخوردارند و بیشتر کانادایی ها به مدرسه عمومی میروند.