• مشهد 37674865-051
  • ونکوور 6049311666-001
  • فرمانیه 22293100-021
  • مهاجرت به کانادامشهد 37674865-051
  • مهاجرت به کاناداونکوور 6049311666-001
  • مهاجرت به کانادافرمانیه 22293100-021

مهاجرت به کانادابا مجوز رسمی از شورای نظارت بر مشاورین مهاجرت
نسرین میرزایی یزد  شماره عضویت:R415727
بابک یلتقیان شماره عضویت:R422527

نوناووت،‌ جدیدترین و بزرگ‌ترین قلمروی کاناداست. این قلمرو در ۱ آوریل ۱۹۹۹ از قلمرو شمال‌غربی جدا شد.
این قلمرو پنجمین بخش (زیرشاخه کشور) بزرگ دنیاست. مرکز آن ایکالویت در جزایر بافین است. مساحت نوناووت از اروپای غربی بیشتر است و شمالی‌ترین سکونت گاه دائمی انسانی دنیا به نام آلرت در این قلمرو قرار دارد. جمعیت آن ۲۹٬۴۷۴ نفر است.
وب سایت رسمی استان