شرایط متقاضی

مجارستان در میان کشور های عضو پیمان شنگن و منطقه یورو، برنامه ای برای دریافت اقامت دائم این کشور ارائه میکند که ارزانترین و سریعترین برنامه در میان کشور های اروپایی برای دریافت اقامت از طریق سرمایه گذاری  به شمار میرود.در این برنامه بازگشت مبلغ سرمایه گذاری در سررسید 5 ساله از طرف دولت مجارستان تضمین شده است که این موضوع باعث ایجاد امنیت خاطر برای سرمایه گذاران متقاضی دریافت اقامت مجارستان در نقاط مختلف دنیا شده است.
با اقدام از این طریق شما ابتدا اقامت موقت کشور مجارستان را دریافت می کنید و بعد از گذر 6 ماه می توانید درخواست اقامت دائم دهید.
مبلغ و شرایط سرمایه گذاری:
•    متقاضی باید حداقل دارایی به ارزش 400 هزار یورو داشته باشد.
•    پرداخت مبلغ 60 هزار یورو به عنوان هزینه های دولتی این برنامه (Application Fee) که قابل برگشت نخواهد بود.
•    خرید اوراق قرضه دولتی به مبلغ 300 هزار یورو که بازپرداخت آن در سررسید 5 ساله بدون هیچ گونه سود یا ضرری از طرف دولت مجارستان تضمین شده است.
مراحل انجام کار:
مرحله ی اول- درخواست (ماه اول)
مرحله ی دوم- سرمایه گذاری (ماه اول)
مرحله ی سوم- درخواست برای اقامت موقت (ماه دوم)
مرحله ی چهارم- درخواست برای اقامت دائم (ماه های هشتم تا یازدهم)
به طور کلی این پروسه یکی از کوتاه ترین پروسه های مهاجرتی است. طی 3 ماه اقامت موقتتان را دریافت کرده و می توانید وارد کشور مجارستان شوید. بعد از آن هم ظرف 6 ماه می توانید درخواست اقامت دائم بدهید.