• مشهد 37674865-051
  • ونکوور 6049311666-001
  • فرمانیه 22293100-021
  • مهاجرت به کانادامشهد 37674865-051
  • مهاجرت به کاناداونکوور 6049311666-001
  • مهاجرت به کانادافرمانیه 22293100-021

مهاجرت به کانادابا مجوز رسمی از شورای نظارت بر مشاورین مهاجرت
نسرین میرزایی یزد  شماره عضویت:R415727
بابک یلتقیان شماره عضویت:R422527

این که بدانید سیستم مالیات در کانادا و استان ها و قلمروهای مختلف آن چگونه کار می کند، بخش مهمی از اقامت موفقیت آمیز شما در کانادا است.
از آن جایی که کانادا دارای یک سیستم فدرال است، مالیات مسئولیتی است که بین دولت فدرال و دولت های مربوط به استان ها و قلمروهای مختلف تقسیم شده است. چه استان ها و قلمروها و چه دولت فدرال حق گرفتن مالیات بر درآمد، مصرف و دارایی را دارند. مالیات فدرال توسط آژانس درآمد کانادا (CRA) جمع آوری می شود. طبق توافق نامه ی جمع آوری مالیات، CRA مالیات های زیر را جمع کرده و به استان ها می فرستد:
•    مالیات بر درآمد شخصی استانی از طرف همه ی استان های کانادا به جز کبک، از طریق یک سیستم متحد بازده مالیاتی
•    مالیات شرکت های بزرگ همه ی استان ها به جز کبک و آلبرتا. و
•    مالیات بر فروش هماهنگ (HST) که بیشتر از نرخ مالیات بر خدمات و کالاهای فدرال (GST) است بسته به استان مربوطه.
استان کبک مالیات مربوطه را جمع آوری می کند و به دولت فدرال بازمی گرداند.
مالیات بر درآمد:
دولت فدرال و دولت های استانی یا قلمروها هر دو مالیاتی را بر درآمد در نظر می گیرد. دولت فدرال مالیات بر درآمد را دریافت می کند و دولت استانی (به جز دولت کبک) درصد کمتری را در نظر می گیرد. مالیات ها به صورتی محاسبه می شوند که هرچه درآمد فرد پایین تر باشد درصد مالیاتی که پرداخت می کند نیز کمتر است. به این صورت که فردی با درآمد کمتر از 44701 دلار باید 15 درصد مالیات بر درآمد پرداخت کند. به ازای درآمد 44701 دلار تا 89401 دلار، مالیات 22 درصد تعیین خواهد شد. برای افرادی با درآمد 89401 تا 138586 دلار 26 درصد و برای درآمدهای بالاتر از 138586 دلار 29 درصد مالیات بر درآمد تعیین می شود. استان ها نیز مالیات مربوطه را با نرخی پایین تر تعیین می کنند که بسته به استان متغیر است.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید