سیستم جامع امتیازبندی یا CRS، ابزاری است که اداره مهاجرت کانادا برای انتخاب و رتبه بندی متقاضیان خود  از طریق برنامه اکسپرس اینتری طراحی کرده است. این سیستم به طور دقیق، امتیاز هر متقاضی را بر اساس شایستگی هایی مانند مهارت های زبان انگلیسی و فرانسوی، تحصیلات و سابقه کار محاسبه میکند. کسانی که میخواهند از روشهای زیر اقدام کنند، باید از سیستم امتیازبندی استفاده کنند:

 • دسته کارگر ماهر فدرال (Federal Skilled Worker – FSW)
 • دسته مشاغل ماهر فنی فدرال (Federal Skilled Trades – FST)
 • دسته تجربه کانادایی (Canadian Experience Class – CEC)

دولت کانادا تقریباً هر دو هفته یک بار، قرعه کشی برگزار میکند و طی آن «دعوتنامه درخواست برای اقامت دائم» (Invitations to Apply – ITA) را برای کسانی که امتیاز بالایی دارند، صادر میکند.

فاکتور دریافت امتیاز crs

در سیستم امتیازبندی اکسپرس کانادا، ۴ فاکتور مختلف برای محاسبه امتیاز شما در نظر گرفته میشود که عبارتند از:

فاکتور اول دریافت امتیاز crs: عامل اصلی یا سرمایه انسانی

عوامل اصلی انسانی
فاکتورحداکثر امتیاز برای افراد متأهلحداکثر امتیاز برای افراد مجرد
سن100110
تحصیلات140150
سطح زبان150160
تجربه کاری7080

فاکتور دم دریافت امتیاز crs: عامل همسر

فاکتورهای مربوط به همسر
فاکتورCRS امتیاز
سطح تحصیلات10
سطح زبان20
تجربه کاری10

فاکتور اول دریافت امتیاز crs: عامل انتقال مهارت (فاکتورهای ترکیبی)

فاکتورهای مربوط به انتقال مهارت
تحصیلاتحداکثر امتیاز برای افراد مجرد
تسلط خوب/قوی به زبان‌های رسمی و داشتن مدرک کارشناسی‌ارشد به بالا50
داشتن سابقه کار کانادایی و مدرک کارشناسی‌ارشد به بالا50
تجربه کاریامتیاز CRS
تسلط خوب/قوی به زبان‌های رسمی (معیار زبان کانادایی [CLB] سطح ۷ یا بالاتر) و داشتن تجربه کار خارجی50
داشتن تجربه کاری کانادایی و تجربه کاری خارجی50
مدرک فنی حرفه‌ای (برای مشاغل فنی)امتیاز CRS
تسلط به زبان‌های رسمی و داشتن گواهی فنی حرفه‌ای50

عوامل اضافی دیگر

فاکتورهای اضافی دیگر
فاکتورحداکثر امتیاز به‌ازای هر فاکتور
داشتن برادر یا خواهر مقیم کانادا (شهروند یا مقیم دائم)15
امتیاز NCLC 7 یا بالاتر در هر چهار مهارت زبان فرانسوی و امتیاز CLB 4 یا کمتر در انگلیسی یا بدون مدرک زبان انگلیسی25
مهارت‌های زبان فرانسوی50
داشتن تحصیلات پس از دوره متوسطه در کانادا – مدرک تحصیلی یک یا دو‌ساله15
داشتن تحصیلات پس از دوره متوسطه در کانادا – مدرک تحصیلی ۳ساله یا بیشتر30
داشتن پیشنهاد شغلی از کارفرمای کانادایی در کد ناک 00200
داشتن پیشنهاد شغلی از کارفرمای کانادایی در سطح TEER 1, 2, 3 یا TEER 0 (به جز مشاغل کد 00)50
داشتن نامینیشن استانی600

پیشنهاد می کنیم مقاله شغل های پردرآمد در کانادا را نیز حتما مطالعه نمایید.

تکنیک افزایش crs

امتیاز CRS چگونه محاسبه می‌شود؟

در امتیازدهی سیستم اکسپرس اینتری، عوامل زیر در نظر گرفته می‌شود:

 • مهارت‌ها
 • سطح تحصیلات
 • مهارت زبان (انگلیسی و فرانسوی)
 • تجربه کاری
 • سن

در جدول‌های زیر نحوه محاسبه امتیازها را بر اساس هر یک از عوامل بررسی خواهیم کرد.

۱- امتیازدهی بر اساس شرایط سنی

سنامتیاز برای افراد مجردامتیاز برای افراد متأهل
17 سال یا کمترحداکثر امتیاز برای افراد متأهلحداکثر امتیاز برای افراد مجرد
18 سال سن100110
19 سال سن140150
20 تا 29 سال سن150160
30 سال سن7080
31 سال سن7080
32 سال سن7080
33 سال سن7080
34 سال سن7080
35 سال سن7080
36 سال سن7080
37 سال سن7080
38 سال سن7080
39 سال سن7080
40 سال سن7080
41 سال سن7080
42 سال سن7080
43 سال سن7080
44 سال سن7080
45 سال سن7080

۲- امتیازدهی بر اساس سطح تحصیلات

تحصیلاتامتیاز برای افراد مجردامتیاز برای افراد متأهل
تحصیلات کمتر از دبیرستان00
دیپلم3028
مدرک یک‌ساله، فوق‌دیپلم یا گواهی از یک دانشگاه، کالج، دانشکده فنی یا مؤسسه دیگر9084
برنامه دو‌ساله از دانشگاه، کالج، دانشکده فنی یا مؤسسه دیگر9891
مدرک لیسانس یا برنامه سه‌ساله یا بیشتر در یک دانشگاه، کالج، دانشکده فنی یا مؤسسه دیگر120112
دو یا چند گواهی، دیپلم یا مدرک (حداقل یکی از مدارک باید برای یک برنامه سه‌ساله یا بیشتر باشد)128119
مدرک کارشناسی‌ارشد یا مدرک حرفه‌ای در پزشکی، دامپزشکی، دندانپزشکی، بینایی‌سنجی، حقوق یا داروسازی135126
مدرک دکترا150140

۳- امتیازدهی بر اساس سطح زبان

سطح زبان کانادایی (CLB) برای زبان اول در هر مهارت (خواندن، نوشتن، گوش دادن و صحبت کردن)امتیاز برای افراد مجردامتیاز برای افراد متأهل
کمتر از CLB 400
CLB ۴ یا ۵66
CLB 698
CLB 71716
CLB 82322
CLB 93129
یا بیشتر CLB 103432
سطح زبان کانادایی (CLB) برای زبان دوم در هر مهارت (خواندن، نوشتن، گوش دادن و صحبت کردن)امتیاز برای افراد مجردامتیاز برای افراد متأهل
CLB۴ یا کمتر00
CLB 5 یا 611
CLB 7 یا 833
یا بیشتر CLB 966

پیشنهاد می کنیم مقاله انواع فاند تحصیلی کانادا را نیز حتما مطالعه نمایید.

سیستم امتیازبندی اکسپرس کانادا

۴- امتیازدهی بر اساس سابقه کار در کانادا

سابقه کار کاناداییامتیاز برای افراد مجردامتیاز برای افراد متأهل
بدون سابقه کار یا کمتر از یک سال00
1 سال4035
2 سال5346
3 سال6456
4 سال7263
5 سال یا بیشتر8070

۵- امتیازدهی بر اساس سطح تحصیلات همسر

تحصیلات همسر متقاضیامتیاز
دیپلم2
برنامه یک‌ساله از دانشگاه، کالج، دانشکده فنی یا مؤسسه دیگر6
برنامه دو‌ساله در دانشگاه، کالج، بازرگانی یا فنی در مدرسه یا مؤسسه دیگر7
مدرک لیسانس یا یک برنامه سه‌ساله یا بیشتر در یک دانشگاه، کالج، دانشکده فنی یا مؤسسه دیگر8
دو یا چند گواهی، دیپلم یا مدرک که یکی از آن‌ها باید برای یک برنامه سه‌ساله یا بیشتر باشد.9
مدرک کارشناسی‌ارشد یا مدرک حرفه‌ای در پزشکی، دامپزشکی، دندانپزشکی، بینایی‌سنجی، حقوق یا داروسازی10
مدرک دکترا10

۶- امتیازدهی بر اساس سطح زبان همسر

سطح زبان (CLB) در هر مهارتامتیاز
CLB۴ یا کمتر0
CLB 5 یا 61
CLB 7 یا 83
یا بیشتر CLB 95

۷- امتیازدهی بر اساس سابقه کار همسر

سابقه کار کانادایی همسرامتیاز
بدون سابقه کار یا کمتر از یک سال0
1 سال5
2 سال7
3 سال8
4 سال9
5 سال یا بیشتر10

۸- امتیازدهی بر اساس انتقال مهارت (فاکتورهای ترکیبی)

– امتیازدهی ترکیبی مدرک زبان و مدرک تحصیلی

مدرک تحصیلی امتیاز برای CLB 7 یا بیشتر در همه مهارت‌هاامتیاز برای CLB 9 یا بیشتر در همه مهارت‌ها
دوره یک‌ساله یا چند ساله بعد از دیپلم1325
داشتن حداقل دو مدرک تحصیلی بعد از دیپلم که حداقل یکی از آن‌ها یک دوره سه‌ساله باشد.2550
مدرک کارشناسی‌ارشد یا کارورزی حرفه‌ای2550
مدرک دکترا2550

– امتیازدهی ترکیبی سابقه کار و مدرک تحصیلی

تحصیلاتامتیاز برای تحصیل + 1 سال سابقه کار در کاناداامتیاز برای تحصیل + 2 سال یا بیشتر تجربه کار در کانادا
دوره یک‌ساله یا چند ساله بعد از دیپلم1325
داشتن حداقل دو مدرک تحصیلی بعد از دیپلم که حداقل یکی از آن‌ها یک دوره سه‌ساله باشد.2550
مدرک کارشناسی‌ارشد یا کارورزی حرفه‌ای2550
مدرک دکترا2550

– امتیازدهی ترکیبی سابقه کار خارجی و مدرک زبان

تجربه کاریامتیاز برای تجربه کاری خارجی + CLB7 یا بیشتر در مورد همه توانایی‌های زبان رسمی اول، یک یا چند مورد CLB9امتیاز برای تجربه کار خارجی + CLB 9 یا بیشتر در هر چهار توانایی زبان رسمی اول
1 یا 2 سال سابقه کار خارجی1325
3 سال یا بیشتر سابقه کار خارجی2550

– امتیازدهی بر اساس تجربه کار خارجی و تجربه کار در کانادا

تجربه کاریامتیاز برای تجربه کار خارجی + ۱ سال سابقه کار در کاناداامتیاز برای تجربه کار خارجی + ۲ سال یا بیشتر سابقه کار در کانادا
1 یا 2 سال سابقه کار خارجی1325
3 سال یا بیشتر سابقه کار خارجی2550

پیشنهاد می کنیم مقاله مهاجرت افراد زیر 18 سال به کانادا را نیز حتما مطالعه نمایید.

امتیازبندی اکسپرس کانادا

روش افزایش امتیاز crs

راه‌های مختلفی برای افزایش امتیاز  CRS وجود دارد. به‌ طورکلی امتیاز شما با توجه به توانایی زبان، تحصیلات، سابقه کار و سن محاسبه می‌شود. برای افزایش امتیاز CRS و بالا بردن شانس موفقیت خود، می‌توانید:

 1. نمره بالا در آزمون آیلتس جنرال بگیرید. نمره خوب در آزمون آیلتس می‌تواند تا ۱۶۰ امتیاز برای شما به ارمغان آورد.
 2. تحصیلات تکمیلی داشته باشید. قطعاً داشتن تحصیلات بالاتر باعث می‌شود امتیاز بیشتری کسب کنید.
 3. سابقه کار به دست آورید. داشتن سابقه کار در یکی از مشاغل تخصصی موردنیاز در کانادا، امتیاز شما را تا حد قابل‌ توجهی افزایش می‌دهد.
 4. درصورتی‌ که متأهل هستید، می‌توانید با ارائه مدارک تحصیلی، مدرک سابق کار و نمره زبان همسر خود، امتیاز بیشتری بگیرید.

جدای از موارد بالا، اگر:

 • خواهر یا برادرتان در کانادا شهروند یا مقیم دائم است،
 • به زبان فرانسوی تسلط دارید،
 • پیشنهاد شغلی در کانادا دارید،
 • یا از طریق برنامه نامزد استانی (Provincial Nominee Program – PNP) دعوت‌نامه گرفته‌اید،

امتیاز بیشتری کسب خواهید کرد.

اگر امتیازتان کافی نیست، شاید بهتر باشد اول به‌ عنوان دانشجو یا کارگر ماهر موقت به کانادا بیایید و بعد از کسب تجربه امتیاز خود را افزایش داده و برای گرفتن اقامت دائم شانس خود را امتحان کنید.

نتیجه‌ گیری

در این مقاله به موضوع «crs چیست»، نحوه امتیازبندی CRS و روش‌های افزایش آن پرداختیم. همان‌طور که دیدید، سیستم امتیازبندی اکسپرس کانادا روشی است که در آن با توجه به سابقه تحصیلی و تجربه کاری و نمره زبان، می‌توانید برای برنامه اکسپرس اینتری یا برنامه نامزدی استانی اقدام کنید و در کوتاه‌ ترین زمان دعوتنامه دریافت کرده و اقامت دائم کانادا را بگیرید.

اگر قصد مهاجرت به کانادا را دارید، می‌توانید با کارشناسان مهاجرتی ما در ادیسه تماس گرفته و مشاوره رایگان دریافت کنید.

مزایای سیستم امتیازبندی CRS

 • شفافیت و عدالت سیستم امتیازبندی

 • راهکاری مناسب برای مهاجرت افراد ماهر و متخصص

 • انعطاف‌ پذیری سیستم با توجه به شرایط و مهارت‌های مشخص شده

 • راه‌ حل سریعی برای دریافت اقامت دائم کانادا

معایب سیستم امتیازبندی CRS

 • رقابت بالا

 • ناتوانی سیستم در شناسایی پتانسیل متقاضیان (مثلاً وقتی کسی به علت نداشتن جاب افراد نمی‌تواند امتیاز لازم را کسب کند)

 • وابستگی سیستم امتیازدهی به بازار کار (مثل وقتی که فقط در برخی مشاغل تقاضا برای نیروی ماهر وجود داشته باشد و در نتیجه متقاضی نتواند در رشته کاری خود جاب آفر بگیرد)

سؤالات متداول

این موضوع بستگی به توانایی‌های همسرتان و امتیازی که در مهارت زبان، مدرک تحصیلی و سابقه کاری دریافت می‌کند، دارد. اگر همسر امتیاز خوبی در این معیارها بگیرد، امتیازتان بیشتر می‌شود.

امتیاز مناسب برای ورود به استخر انتظار سیستم اکسپرس اینتری کانادا در هر قرعه‌کشی متفاوت است. به‌طورکلی میانگین امتیاز 460 تا ۴7۰، خوب است.

شما می‌توانید با بهبود نمره آزمون زبان انگلیسی و فرانسوی، افزایش تجربه کاری، دریافت پیشنهاد کار از کارفرمای کانادایی، بهبود شرایط تحصیلی، اقدام با همسر (درصورتی‌که همسر شرایط مطلوبی داشته باشد) و دریافت نامینیشن استانی، امتیاز خود را افزایش دهید.

حداقل امتیاز CRS به عواملی مانند تعداد نامزدها و نیازهای فعلی بازار کار کانادا بستگی دارد و نمی‌توان عدد دقیقی برای آن مشخص کرد.

بله. یکی از معیارهای امتیازدهی، سن است. برای افرادی که بالای ۳۰ سال سن دارند، امتیاز CRS به‌مرور کمتر می‌شود.

هزینه بررسی پرونده در اکسپرس اینتری برای هر بزرگسال 1325 دلار کانادا و برای هر یک از فرزندان، 225 دلار کانادا است.

خیر. به‌طورکلی برای ورود به اکسپرس اینتری نیازی به داشتن پیشنهاد کاری نیست. بااین‌حال داشتن پیشنهاد کاری امتیاز شما را حدود 50 تا 200 عدد افزایش می‌دهد.

کد NOC مستقیماً بر امتیاز CRS شما تأثیر نمی‌گذارد. بااین‌حال، می‌تواند به شکل غیرمستقیم در میزان امتیاز دریافتی در بخش تجربه کاری، اثر بگذارد. مثلاً اگر در مشاغل با مهارت بالاتر (NOC 0، 1 یا 2) تجربه کاری داشته باشید، معمولاً امتیاز بیشتری می‌گیرید.

پروفایل اکسپرس اینتری به مدت 12 ماه اعتبار دارد و اگر در این مدت دعوت‌نامه درخواست دریافت نکنید، پروفایلتان به طور خودکار منقضی شده و از سیستم حذف می‌شود.

نمی‌توان زمان دقیقی برای صدور اقامت دائم مشخص کرد، ولی معمولاً از زﻣﺎنی که دﻋﻮتﻧﺎﻣﻪ دریافت می‌کنید، حدود ۶ ماه طول می‌کشد تا پرونده شما ﺑﺮرﺳﯽ و ﭘﺮدازش شده و اقامت دائم برایتان صادر شود.

دسته بندی